Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của NHTM Taipei Fubon - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/9/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)- Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 610/QĐ-HCM về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của ngân hàng thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh

Theo đó, Giám đốc NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận bổ sung khoản 15 và khoản 16 vào Điều 4 Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 54/GP-NHNN ngày 20/02/2013 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

15. Hoạt động mua nợ;

16. Hoạt động đại lý bảo hiểm.

Ngân hàng thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2017//TT-NHNN ngày 20/11/2017, Thông tư 28/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018 và Thông tư số 25/2019/TT-NHNN ngày 02/12/2019 của NHNN) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 54/GP-NHNN ngày 20/02/2013 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Ngân hàng Taipei Fubon chi nhánh Bình Dương bổ sung hoạt động
Ngân hàng Taipei Fubon chi nhánh Bình Dương bổ sung hoạt động

Theo Quyết định số 1742/QĐ-NHNN ngày 15/08/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Bình Dương đã được chấp thuận:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN