Cấp đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội

Ngày 30/09/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội (NHNN Hà Nội) đã ban hành Giấy phép số 2284/GP.HAN-TTGS2 về việc Cấp đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội.

Theo đó, NHNN chi nhánh Hà Nội cấp đổi và bổ sung Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 11/NH-GP ngày 09/4/1993 cho Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội như sau:

Tên ngân hàng: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội; Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. – Hanoi Branch; Tên giao dịch: Taipei Fubon Bank – Chi nhánh Hà Nội; Địa chỉ trụ sở: Tầng 22, Tòa nhà Grand Plaza – Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vốn được cấp của Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội là 28.000.000 USD (bằng chữ: Hai mươi tám triệu Đô la Mỹ).

Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây:

(i) Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác;

(ii) Cấp tín dụng dưới các hình thức sau: Cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán trong nước;

(iii) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;

(iv) Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: Cung ứng phương tiện thanh toán; Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;

(v) Mở tài khoản: Mở tài khoản tại NHNN, mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác;

(vi) Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia;

(vii) Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;

(viii) Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư;

(ix) Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ;

(x) Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp;

(xi) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các TCTD, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN;

(xii) Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN và hướng dẫn của NHNN;

(xiii) Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN;

(xiv) Đại lý bảo hiểm;

(xv) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định;

(xvi) Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về lãi suất trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế;

(xvii) Mua nợ.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 11/NH-GP ngày 09/4/1993 kèm các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN