Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động

Ngày 23/6/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1238/QĐ-NHNN Sửa đổi, bổ sung Giấy phép của Ngân hàng The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Theo đó, Thống đốc NHNN đã chấp thuận bổ sung hoạt động “Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định” ghi tại Điều 4 Giấy phép hoạt động số 55/GP-NHNN ngày 20/2/2013 do NHNN cấp cho The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hà Nội; Đồng thời sửa đổi nội dung “Ngân hàng The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hà Nội được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ” ghi tại Điều 4 Giấy phép hoạt động số 55/GP-NHNN ngày 20/2/2013 do NHNN cấp cho The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hà Nội thành: “Ngân hàng The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hà Nội được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại bằng đồng Việt Nam”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 55/GP-NHNN ngày 20/2/2013 do NHNN cấp cho The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Thông báo việc sửa đổi, bổ sung giấy phép của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Thông báo việc sửa đổi, bổ sung giấy phép của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-NHNN ngày 14/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN