Thông báo việc sửa đổi, bổ sung giấy phép của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-NHNN ngày 14/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam trân trọng thông báo về việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận điều chỉnh nội dung hoạt động tại Khoản 2 Điều 6 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 341/GP-NHNN ngày 29/12/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam thành: “kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định”.

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam thông báo đến các cơ quan ban ngành có liên quan, quý khách hàng và đối tác của ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam được rõ.

Thông báo việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH chi nhánh TP Hồ Chí Minh và chi nhánh Hà Nội
Thông báo việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH chi nhánh TP Hồ Chí Minh và chi nhánh Hà Nội

Theo Quyết định 1154/QĐ- NHNN và Quyết định 1155/QĐ- NHNN ngày 14/06/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận bổ sung hoạt động “Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế” vào Giấy phép hoạt động số 03/GP-NHNN ngày 15/04/1992 cho Ngân hàng Bangkok chi nhánh HCM và Giấy phép hoạt động số 48/GP-NHNN ngày 06/03/2009 cho Ngân hàng Bangkok chi nhánh Hà nội.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN