Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài

Tại phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 7) do UBND tỉnh Hải Dương tổ chức ngày 20/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản khẳng định cần có cơ chế, chính sách tốt để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài vào các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

Chú thích ảnh
Trung tâm giám sát và điều hành thông minh (IOC) của tỉnh Hải Dương. Ảnh minh họa: Mạnh Tú/TTXVN

Ông Lưu Văn Bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục đánh giá thực trạng, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và xây dựng các giải pháp có tính tổng thể, lâu dài để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn nhân lực hiện có; khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, các đơn vị, địa phương cần chỉ rõ những lĩnh vực nào cần thu hút nhân tài để tập trung thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương cũng giao Sở Nội vụ tiếp tục tiếp thu Nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập khi Chính phủ hoàn thành để tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời thực hiện phù hợp với thực tế địa phương. 

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hải Dương cho biết, tỉnh đang khẩn trương xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp mạnh đột phá để thu hút và trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050, tập trung các ngành, lĩnh vực then chốt như: kinh tế, pháp luật, khoa học công nghệ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghệ thông tin, công nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế... góp phần thực hiện có hiệu quả khâu đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021 - 2030.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Hải Dương, đến năm 2025, Hải Dương đặt ra mục tiêu dành ít nhất 50% chỉ tiêu biên chế tuyển mới công chức để tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đạt 10% trở lên so với tổng số tuyển dụng mới.

Đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, Hải Dương đặt mục tiêu là duy trì tỷ lệ nhân tài được thu hút vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hằng năm. Tỉnh cũng phấn đấu đạt 100% nhân tài (được công nhận) tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh; tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt 30% vào năm 2025; đạt 60% vào năm 2030 để tiến tới đạt 100% vào năm 2050.

Để đạt được mục tiêu trên, Hải Dương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, cống hiến và đóng góp to lớn của nhân tài; về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương. Địa phương rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện các quy định liên quan đến việc thực hiện chính sách về thu hút, trọng dụng nhân tài bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Hải Dương khuyến khích việc phát hiện, tìm kiếm nhân tài tập trung vào học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có tố chất, năng khiếu nổi trội từ các cơ sở giáo dục, đào tạo; những người có học vị, học hàm Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nội trú, Tiến sĩ, Giáo sư, Phó Giáo sư, có các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng hiệu quả cao vào đời sống thực tiễn; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có năng lực nổi trội, luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ, công vụ; những người có trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác kể cả trong và ngoài nước. Tỉnh tăng cường phối hợp, hợp tác với các Viện, Trường, các cơ sở giáo dục đào tạo để phát hiện, thu hút nhân tài.

Hải Dương tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp để thực hiện hiệu quả việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm tôn vinh nhân tài; tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Hải Dương phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp, vận động nhân tài; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tham gia xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách thu hút, phát huy nguồn lực nhân tài phù hợp với sự phát triển của tỉnh.

Mạnh Tú (TTXVN)
 Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ
Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Sáng 16/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023. Tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN