Sơn La thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày 7 - 8/12, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ ba, xem xét, thông qua báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các ngành liên quan.

Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp.

HĐND tỉnh Sơn La xem xét, thông qua 29 Nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh và các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tại kỳ họp, với mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, HĐND tỉnh Sơn La đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Theo đó, tỉnh chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để xúc tiến và thu hút đầu tư. Tỉnh quan tâm phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Sơn La đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tỉnh đề ra các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022, trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn đạt 7,2%; GRDP đạt 47 triệu đồng/người/năm; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 174 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn (thu nội địa) đạt 4.550 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh đặt mục tiêu tổng lượt khách du lịch đạt 3,2 triệu lượt và doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.800 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2026 khoảng 19,74%, giảm 3% so với năm 2021; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2022 đạt 60 xã… 

Để thực hiện các chỉ tiêu đặt ra, Sơn La tập trung thực hiện giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đảm bảo hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội. Tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Sơn La huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm. Tỉnh phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ. Mặt khác, tỉnh xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… 

Năm 2021, Sơn La thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa tích cực, quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa triển khai nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng, tốc độ tổng sản phẩm năm 2021 đạt 4,47%; GRDP ước đạt 45,2 triệu đồng/người/năm, tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2020; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 120,2% dự toán. Sơn La tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh có 690 hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản; 83 sản phẩm OCOP; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt trên 161 triệu USD, tăng 43,9% so với năm 2020. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh biên giới được giữ vững…

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La đã thông qua các Nghị quyết quan trọng khác của địa phương như: Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (đợt 1); Nghị quyết về quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; Nghị quyết giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Sơn La năm 2022; Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La năm học 2021-2022…

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)
Sơn La: Khẩn trương phong tỏa, truy vết liên quan ca F0 vừa phát hiện trong cộng đồng
Sơn La: Khẩn trương phong tỏa, truy vết liên quan ca F0 vừa phát hiện trong cộng đồng

Ngày 3/12, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, trong quá trình xét nghiệm sàng lọc ngày 2/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đó là L.N.Y (bệnh nhân số 1267658, địa chỉ tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN