Phú Yên: Cải thiện chỉ số PAPI để phục vụ phát triển

Tỉnh Phú Yên đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI năm 2023 và những năm tiếp theo.

Còn nhiều chỉ số thấp

Chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh là 40,74/80 điểm (tăng 0,02 điểm so với năm 2021). So với năm 2021, 6/8 chỉ số nội dung có xu hướng "giậm chân tại chỗ", 1 chỉ số nội dung sụt giảm và 1 chỉ số nội dung được cải thiện.

So với điểm trung vị, 2/8 chỉ số nội dung có điểm cao hơn điểm trung vị là cung ứng dịch vụ công và quản trị môi trường, 6/8 chỉ số nội dung còn lại đều có điểm thấp so với điểm trung vị. Phân theo nhóm cấp độ hiệu quả, 2/8 chỉ số nội dung thuộc nhóm trung bình - cao, 2/8 chỉ số nội dung thuộc nhóm trung bình - thấp, 4/8 chỉ số nội dung thuộc nhóm thấp.

Kết quả khảo sát PAPI cho thấy tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp chi trả chi phí không chính thức, tiền lót tay còn diễn ra khá phổ biến. Nhiều người dân đánh giá thấp khả năng giải trình, giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cũng như việc giải quyết thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai. Người dân cũng đánh giá thấp chỉ số quản trị điện tử, việc cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến…

Theo UBND tỉnh Phú Yên, PAPI được khảo sát bao gồm 8 chỉ số lĩnh vực, nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

Chú thích ảnh
Người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: TTXVN phát.

Nhiều giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PAPI

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn, muốn cải thiện chỉ số PAPI, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc và thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đột phá. Trong đó cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành thực hiện cải cách hành chính; quyết liệt xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, yếu kém; khẩn trương có các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong tăng cường hiệu quả và chủ động phối hợp trong hoạt động quản lý, thực thi công vụ của các cơ quan, cấp hành chính, tránh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; nhanh chóng có giải pháp khắc phục những yếu kém, tháo gỡ điểm nghẽn trong nhiều năm như: số hóa thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, giải ngân đầu tư công…

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, để cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI, trong thời gian qua, thành phố Tuy Hòa đã đề ra nhiều giải pháp để cải thiện sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; đẩy mạnh công khai, minh bạch; tăng cường trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công…

Để cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các giải pháp: Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính của ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách chỉ đạo. Nâng cao tính năng động, tiên phong, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn…

Theo Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu Phan Trần Văn Huy, thời gian qua, thị xã Sông Cầu luôn nỗ lực cùng với tỉnh để cải thiện chỉ số PAPI. Trong quá trình thực hiện, nội dung nào cần xin ý kiến người dân, nội dung nào cần công khai minh bạch, thị xã thực hiện đúng theo quy định. Địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện quy chế tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kịp thời cập nhật các văn bản mới… Qua đó góp phần nâng cao chỉ số PAPI.

“Giải pháp đặt ra là cần đề cao và cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Nâng cao kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp…”, ông Huy cho biết.

Còn với Sở Giao thông Vận tải, để nâng cao các chỉ số, trong đó có chỉ số PAPI, sở đã quan tâm hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết công việc và tăng cường kỷ cương hành chính bảo đảm sự quản lý, điều hành thông suốt, hiệu quả. Đồng thời nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; thực hiện đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xuân Triệu
Phú Yên: Xử lý việc sử dụng đất san nền có nguồn gốc không hợp pháp
Phú Yên: Xử lý việc sử dụng đất san nền có nguồn gốc không hợp pháp

Ngày 23/10, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp xử lý việc các công trình đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng sử dụng đất san nền có nguồn gốc không hợp pháp. Chủ đầu tư các công trình này phải phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thêm thông tin, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN