Phát huy truyền thống đại đoàn kết để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/4. Đây là đại hội được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chọn chỉ đạo Đại hội điểm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Tham dự Đại hội có gần 500 đại biểu, trong đó có 250 đại biểu chính thức và gần 250 đại biểu khách mời.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Đại hội không chỉ có ý nghĩa đối với công tác Mặt trận của thành phố Cần Thơ, mà còn có ý nghĩa đối với công tác Mặt trận của các tỉnh, thành phố trong cả nước; rút kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam ở mỗi tỉnh, thành phố tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Từ đó, triển khai Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thật sự là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc". Trên cơ sở đó, MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động với phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, nhân dân được hưởng lợi thật"; đồng thời quan tâm triển khai thực hiện thật tốt 2 nội dung mới là phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động và Chương trình thứ 6 xây dựng khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Văn Chiến và Đoàn lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Đại hội. 

MTTQ Việt Nam các địa phương cần phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…; kiên quyết, kiên trì, quyết tâm cao, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến yêu cầu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng với các nhiệm vụ chung của toàn quốc, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố để thống nhất phối hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phấn đấu đạt được các mục tiêu trong Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển thành phố Cần thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; xây dựng thành phố Cần Thơ hướng tới đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước, vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, trong lành về môi trường, hạnh phúc cho người dân…

Với chủ đề, “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội xác định, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ tập trung 3 khâu đột phá gồm: Phát huy dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tăng cường huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, sớm hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tiến đến hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững; tập trung xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị mang tính đặc thù vùng sông nước.

Đại hội đã đề ra Nghị quyết thực hiện 10 chỉ tiêu chủ yếu trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 89 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2024-2029 (khuyết 2 đại biểu); hiệp thương Ban Thường trực gồm 6 người (khuyết 1 người). Theo đó, ông Nguyễn Trung Nhân được hiệp thương tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngoài ra, Đại hội cũng hiệp thương cử ra 4 Phó Chủ tịch không thường trực và cử Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Bài, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 3/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN