Bắc Ninh: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính khi có dịch COVID-19

Thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022, trước diễn biến phức tạp của của dịch bệnh COVID-19, các cơ quan đơn vị đã thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi công việc, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đi, đén; tiếp tục thực hiện “chứng thư số” và “chữ ký số” trong giải quyết văn bản đi, đến theo quy định.

Chú thích ảnh

Đã có nhiều giải pháp được áp dụng hiệu quả trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật.

Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý hồ sơ công việc, hòm thư công vụ và văn bản và các phần mềm công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính như: cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký hộ tịch, cấp số định danh cá nhân cho trẻ dưới 14 tuổi và khai sinh từ thời điểm 1/1/2016....

Sở Tư pháp đã đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính của Sở được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh, trong đó có 40 thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3; 17 thủ tục hành chính thực hiện mức độ 4.

PV
Bắc Ninh đẩy mạnh thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Bắc Ninh đẩy mạnh thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

UBND tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh việc thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN