Lao động tự do gặp khó khăn tại Hà Nội cần làm những giấy tờ gì để nhận hỗ trợ?

Bạn đọc hỏi: Tôi là lao động tự do tại Hà Nội và gặp khó khăn do dịch COVID-19. Tôi cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì để nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ của Chính phủ?

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) được hướng dẫn chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND, ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, lao động tư do khai theo mẫu số 1 và mẫu số 2; trong đó mẫu số 1 là bản đề nghị hỗ trợ, gồm các thông tin về người lao động (họ tên, nơi ở hiện tại, nơi thường trú, tạm trú...) và thông tin về tình trạng việc làm hiện nay, sau đó gửi UBND xã, phường, thị trấn nơi người lao động cư trú hợp pháp.

Mẫu số 2 là giấy đề nghị xác nhận về việc không đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 68/NĐ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ tại nơi thường trú/tạm trú. Mẫu này xác nhận người lao động không đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tại UBND xã, phường, thị trấn tại nơi đăng ký thường trú để nhận hỗ trợ tại nơi đăng ký tạm trú và ngược lại.

Theo hướng dẫn này, người lao động được quy định tại khoản 1, điều 3 của Luật Việc làm là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc) có thể lập hồ sơ gửi đến UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú hợp pháp, sau ngày 15 hằng tháng.

Hồ sơ lao động tự do chuẩn bị gồm có:

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 1.

- Bản photo sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tình trạng cư trú do công an xã, phường, thị trấn cấp.

- Người lao động có nơi thường trú và nơi tạm trú không trong cùng phạm vi một xã, phường, thị trấn, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND và ngược lại, theo mẫu số 2.

Thời gian người lao động gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là ngày 31/1/2022.

Sau khi nộp hồ sơ cho xã phường nơi cư trú, chính quyền sẽ lập hồ sơ và danh sách để duyệt theo trình tư đã được quy định.

XM/Báo Tin tức
Hướng dẫn viên Hà Nội nộp hồ sơ và nhận chi trả hỗ trợ tại đâu?
Hướng dẫn viên Hà Nội nộp hồ sơ và nhận chi trả hỗ trợ tại đâu?

Quyết định số 3642 của UBND Hà Nội hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19, trong đó có nội dung hướng dẫn viên (HDV) do Sở Du lịch Hà Nội cấp thẻ sẽ nộp hồ sơ và được chi trả tại Sở Du lịch Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN