Xây dựng Buôn Ma Thuột xứng tầm đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Sau 3 ngày (từ 16 - 18/8) làm việc, Đại hội đại biểu thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã thành công tốt đẹp.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đại hội đã đề ra những quyết sách kỳ vọng sẽ đưa Buôn Ma Thuột vươn mình bứt phá, sớm phát triển xứng tầm đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên - một thành phố xanh về cảnh quan, phát triển năng động và giàu bản sắc.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 40 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 6 đồng chí. Đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với vị trí chiến lược không chỉ là trung tâm của tỉnh Đắk Lắk, mà còn của cả vùng Tây Nguyên, là điều kiện thuận lợi để thành phố Buôn Ma Thuột tiếp cận nhanh với những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, những công nghệ mới để đưa vào sản xuất, đời sống; là đầu tàu, tiền đề để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ các địa phương trong tỉnh; có nhiều điều kiện để khai thác, phát huy nguồn nhân lực của thành phố. Trong nhiệm kỳ tới, đô thị hóa, công nghiệp hóa vừa là yêu cầu, vừa là hướng đi tất yếu của thành phố.

Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng trước hết của Buôn Ma Thuột là phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền cảm hứng và khát vọng xây dựng phát triển Buôn Ma Thuột giàu mạnh, phấn đấu thực sự trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Ngoài ra, thành phố phải xây dựng được nhiều doanh nghiệp đầu đàn, có uy tín, đủ mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Buôn Ma Thuột cần tiếp tục lập các quy hoạch chuyên ngành, xây dựng và triển khai quy hoạch chi tiết, nhất là quy hoạch đô thị xứng tầm thành phố trung tâm vùng Tây Nguyên; làm cơ sở để xác định kế hoạch đầu tư phát triển cho từng thời kỳ, tạo môi trường thu hút đầu tư, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, trước hết là hạ tầng các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp, các vùng nông thôn theo hướng hiện đại nhưng phải giữ được bản sắc văn hóa vùng Tây Nguyên.

Thành phố cũng phải tập trung làm tốt công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là giao thông kết nối vùng. Trong đó, một việc rất quan trọng trong nhiệm kỳ là phải cùng với tỉnh xây dựng được tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang làm tiền đề quan trọng cho sự phát triển của thành phố; xây dựng đô thị thông minh, các cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ ... xứng đáng là đô thị trung tâm của cả vùng theo Kết luận số 67 của Bộ Chính trị.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo nội dung Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm, góp phần giữ gìn Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Cùng với đó, thành phố Buôn Ma Thuột chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tạo việc làm cho người lao động, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ nhu cầu phát triển; thường xuyên quan tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch và bình đẳng cho doanh nghiệp phát triển.

Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang cho biết, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm của Tây Nguyên trong giai đoạn mới, ngày 16/12/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 67-KL/TW về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 9/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 67-KL/TW. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, là cơ sở vững chắc, nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề đặt ra không chỉ riêng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, mà cao hơn là của tỉnh Đắk Lắk.

Đảng bộ thành phố đề ra nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể cũng như những giải pháp căn cơ, quyết liệt cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó tập trung vào những định hướng của Trung ương theo Kết luận số 67-KL/TW là xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, nhất là tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, địa lý trung tâm vùng, tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng lập quy hoạch bảo đảm tính đồng bộ, tích hợp và tổng thể; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm lợi thế địa phương; phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Chú thích ảnh
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 8,88%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 96,3 triệu đồng/người, tăng 39,3 triệu đồng so với năm 2015. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ môi trường từng bước đi vào nền nếp. Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng trên cả bốn mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác phát triển đảng viên, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đã đi vào thực chất, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.495 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao...

Anh Dũng - Tuấn Anh (TTXVN)
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng lực lượng Công an Lai Châu trong sạch, vững mạnh
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng lực lượng Công an Lai Châu trong sạch, vững mạnh

Trong hai ngày 16-17/8, Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN