Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 14/8, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và 197 đại biểu đại diện cho trên 1.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trước giờ khai mạc, Đại hội đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vừa từ trần.

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa VIII trình Đại hội cho thấy, Đảng bộ hiện có 45 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với 20 đảng bộ cơ sở, 16 chi bộ cơ sở, 9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ, 186 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và trên 1.800 đảng viên.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Theo Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy khóa VIII, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ, lãnh đạo, chỉ đạo các khối đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng khối. Giai đoạn 2015-2020, Bộ Xây dựng đã chủ trì soạn thảo, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành 125 văn bản quy phạm pháp luật và 27 đề án.

Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu được phát huy, tính dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được đề cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương được toàn Đảng bộ Bộ Xây dựng thực hiện nghiêm túc, góp phần kịp thời cảnh báo, ngăn chặn và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được các cấp ủy quan tâm, tích cực triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường và có nhiều chuyến biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 451 được đảng viên mới (trong đó độ tuổi thanh niên chiếm 72%), công nhận chính thức 546 đảng viên dự bị. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tiến hành kỷ luật khiển trách 6 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình sinh con thứ 3; 1 đảng viên vi phạm quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cách chức 1 Bí thư chi bộ vi phạm những điều đảng viên không được làm. Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định kỷ luật: Khiển trách 4 đảng viên; cảnh cáo 1 đảng viên; khai trừ ra khỏi Đảng 2 đảng viên; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 1 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng ra quyết định kỷ luật cảnh cáo 1 tổ chức đảng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Bộ Xây dựng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khối cơ quan quản lý nhà nước tích cực tham gia nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước của ngành. 100% tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 100% cấp ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký và tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm số đảng bộ, chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ quy định của Trung ương. Bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về đảng cho 500 quần chúng ưu tú, kết nạp ít nhất 300 đảng viên mới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng biểu dương những thành tích Đảng bộ Bộ Xây dựng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Bộ cần đặc biệt coi trọng và làm thật tốt công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị. Chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc cần đánh giá sâu tình hình tư tưởng và sát với từng đối tượng để có phương pháp, cách thức giáo dục, rèn luyện, quản lý cho phù hợp với đặc thù của từng nơi; chú trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo, quản lý; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để làm chuyển biến rõ rệt công tác tư tưởng.

“Mỗi cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan, đơn vị của Bộ cần tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có sức đề kháng tốt trước sự lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch và mọi cám dỗ của tiêu cực trong xã hội, tránh để xảy ra vi phạm trong quá trình thực thi công vụ như một số cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ qua”, ông Sơn Minh Thắng nêu rõ.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng lưu ý, tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với Ban cán sự, giữa các cấp ủy với lãnh đạo ban, đơn vị. Trong phối hợp cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, giữ đúng nguyên tắc Đảng, làm “đúng vai, thuộc bài” để thực hiện được ba mục tiêu chung là: xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh; nội bộ đoàn kết, cán bộ, đảng viên yên tâm công tác; toàn thể cán bộ, đảng viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chú thích ảnh
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa IX.

Đại hội đã thông qua số lượng Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025  gồm 27 người, trong đó bầu tại Đại hội là 24 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 6 người (5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết). Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa IX.

Tin, ảnh: Chu Thanh Vân (TTXVN)
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXVI
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXVI

Ngày 14/8/2020, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN