Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây 'thế trận lòng dân' để bảo vệ biên giới

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Viết Tôn/báo Tin tức

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng, nhất là những quan điểm, mục tiêu thực hiện Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đảng bộ cần tập trung nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam khi được Quốc hội thông qua; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn kiện pháp lý về phân giới, cắm mốc tuyến biên giới và chủ động đấu tranh phòng chống các hoạt động vi phạm chủ quyền biên giới.

“Trong bất luận hoàn cảnh nào, Bộ đội Biên phòng cũng phải thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các Quân khu, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng liên quan trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua (2015 -2020), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã phát huy truyền thống, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XIV đề ra. Nổi bật là việc thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, phối hợp các lực lượng kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chủ trương, giải pháp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh - trật tự khu vực biên giới.

Công tác đối ngoại biên phòng cũng được triển khai thực hiện theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, như chủ động tham mưu, xây dựng, ký kết các văn bản, thỏa thuận hợp tác biên phòng với các nước láng giềng; phối hợp thực thi hợp tác biên phòng giữa hai bên biên giới. Bộ đội Biên phòng ích cực, chủ động, đổi mới đa dạng hóa các hình thức hợp tác, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, các hoạt động đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân, xây dựng lòng tin, sự đoàn kết hữu nghị, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề xảy ra trên biên giới. Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh hợp tác biên phòng với các nước trong đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư trang bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bộ đội Biên phòng đã đề xuất nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo và thực hiện bằng tất cả tình thương, trách nhiệm đối với đồng bào, đồng chí nơi biên giới, như: “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Nâng bước em đến trường”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”..., góp phần tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua một số những hạn chế, khuyết điểm cũng được bộc lộ như: Chất lượng công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình có mặt chưa sâu, chưa toàn diện, kịp thời. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh có nơi, có việc còn sơ hở; cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại có thời điểm hiệu quả chưa cao. Chỉ đạo, điều hành, tổ chức huấn luyện ở một số cơ quan, đơn vị thiếu chặt chẽ. Công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn có chuyển biến nhưng chưa vững chắc. Một số cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định, chế độ nền nếp sinh hoạt chưa nghiêm…

Đại hội lần này xác định, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, biên phòng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng Trinh sát kỹ thuật, Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm, Kiểm soát cửa khẩu theo hướng hiện đại, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng đưa ra 6 mục tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ tới, trong đó đáng chú ý là xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, "thế trận lòng dân" vững chắc ở khu vực biên giới làm nền tảng cho sự nghiệp củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia…

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Tháng cao điểm chống dịch COVID-19 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
Tháng cao điểm chống dịch COVID-19 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 

Ngày 1/8, tại Đồn Biên phòng Phước Chỉ (đóng trên xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng ở khu vực biên giới phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN