Vinh danh các điển hình học và làm theo Bác

Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Tỉnh ủy Đồng Nai vinh danh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Tĩnh thực hiện 3 đột phá gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN

Sáng 29/8, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, vinh danh điển hình tiên tiến và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải chủ trì hội nghị.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Hà Tĩnh đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt ở 100% xã, phường, thị trấn. Hà Tĩnh triển khai Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của địa phương, đơn vị và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lựa chọn 3 đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05, đó là: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Từ các phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Theo đó, qua 3 năm, toàn tỉnh đã vinh danh 904 gương điển hình tiên tiến gồm 273 tập thể, 631 cá nhân xuất sắc về học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được cấp ủy các cấp thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I giai đoạn 2016 – 2018.

Tại hội nghị, tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình đã chia sẻ những cách làm, bài học kinh nghiệm trong quá trình nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thắng lợi vẻ vang, đưa đất nước và tỉnh phát triển theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 của Hà Tĩnh đạt 12,78% xếp thứ 5 cả nước và thứ 2 các tỉnh Bắc Trung Bộ, GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2011-2015 đạt trên 44 triệu đồng.

Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có hơn 350 hoạt động, sự kiện diễn ra ở các cấp từ tỉnh đến cơ sở, thu hút hàng triệu lượt người tham gia, tạo sự lan tỏa sâu rộng, ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Bám sát Chỉ thị 05, các cấp, các ngành đã chọn những nội dung học tập, làm theo Bác sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và đạt được những kết quả thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng: Thông qua việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thực hiện "nói đi đôi với làm". Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Thời gian tới, để tiếp tục tạo những chuyển biến mới và đạt kết quả tích cực hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần tập trung và quan tâm các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Di chúc và tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đẩy mạnh làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát...

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã vinh danh 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng Nai - điểm sáng trong cả nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 29/8, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, tỉnh Đồng Nai đã tích cực đồng hành với cả nước thực hiện hoài bão lớn nhất của Người là Tổ quốc được độc lập, nhân dân được hạnh phúc. Với những lời chỉ dạy của Người, tỉnh Đồng Nai đã vượt qua những khó khăn thách thức, đạt những thành tựu nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng được 16 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, với hơn 740 tổ chức cơ sở Đảng và trên 80.000 đảng viên. Đồng Nai chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Đảng cầm quyền, phải chăm lo phát triển lực lượng cho hiện tại và phát triển cho tương lai.

Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành các kế hoạch, đề án quan trọng về công tác thanh niên như: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ”…

Thực hiện những vấn đề quan trọng của sự nghiệp đổi mới đất nước trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng Nai trở thành một trong những điểm sáng đi đầu cả nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế luôn ở mức tăng trưởng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế -  xã hội ngày càng được đồng bộ, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao, GRDP bình quân đầu người sau mỗi chu kỳ 5 năm tăng gấp đôi so với 5 năm trước liền kề, từ mức 185 USD/người/năm (năm 1985) lên mức 4.226 USD/người/năm (năm 2018)…

Theo ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, để đạt được những kết quả đáng khích lệ như trên nhờ có sự đoàn kết nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội. Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ông Nguyễn Phú Cường kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trước hết là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, thủ trưởng các cơ quan ban ngành phải gương mẫu đi đầu, quyết tâm thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Tỉnh ủy Đồng Nai khen thưởng 29 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoàng Ngà - Lê Xuân (TTXVN)
Triển lãm những bức ảnh đẹp về Quân khu 7 thực hiện Di chúc của Bác
Triển lãm những bức ảnh đẹp về Quân khu 7 thực hiện Di chúc của Bác

"Lực lượng vũ trang Quân khu 7-50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" là triển lãm chuyên đề được khai mạc vào sáng 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN