Tăng 'sức trẻ' cho Đảng

Nhằm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trẻ trên địa bàn...

Tạo nguồn cho Đảng

Để bổ sung nguồn nhân lực “vừa hồng vừa chuyên”, bên cạnh công tác chuyên môn, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định luôn chú trọng phát triển Đảng trong sinh viên, giúp các em sớm định hướng tư tưởng, có ý chí và quyết tâm phấn đấu, theo đuổi lý tưởng của mình.

Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định Trương Tuấn Anh chia sẻ, nhằm phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng, trường thành lập Chi bộ sinh viên. Đảng bộ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xây dựng tiêu chí cụ thể, phổ biến cho tân sinh viên ngay từ tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, để các em xác định tư tưởng, có mục tiêu phấn đấu trong cả khóa học.

Đảng ủy Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đưa chỉ tiêu rèn luyện, phấn đấu của sinh viên vào chương trình công tác, giúp các em rèn luyện, phát triển và chứng tỏ bản thân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thông qua hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các phong trào thi đua học tập, rèn luyện của lớp, của trường để phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng.

Trung bình, mỗi năm, trường có gần 100 sinh viên ưu tú được giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Năm 2023, có 25 sinh viên của trường vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Là đảng viên mới kết nạp đầu năm 2024, bạn Phạm Mạnh Quỳnh, lớp đại học chính quy 16F, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cho biết, với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, em luôn phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây vừa là mục tiêu phấn đấu của bản thân vừa là động lực để em khẳng định bản lĩnh chính trị của mình, lan tỏa hơn nữa hoạt động, phong trào của Đoàn, thôi thúc ý chí, quyết tâm vào Đảng đến đoàn viên trong trường.

Để phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức Đảng những nhân tố tiêu biểu, Đoàn Thanh niên các cấp tỉnh Nam Định đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Cuộc vận động này được gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa nội dung Điều lệ Đoàn, nghị quyết, chỉ thị và cuộc vận động tới các cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên; phối hợp Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tham mưu cho cấp ủy Đảng quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trẻ; giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới tới từng Chi bộ.

Nhờ những cách làm linh hoạt, phù hợp, từ năm 2021-2024, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu trên 4.000 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; trong đó, gần 2.000 đoàn viên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tăng cường vai trò của Đoàn trong xây dựng Đảng

Phát triển đảng viên giữ vai trò quan trọng đối với mỗi cơ sở Đảng, quyết định đến sự tồn tại, phát triển của Đảng. Công tác phát triển đảng viên mới không chỉ làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, giúp tổ chức Đảng ngày càng lớn mạnh mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Dù vậy, thực tế tại nhiều nơi cho thấy, công tác phát triển Đảng nói chung, phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, nhất là ở khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn gặp không ít thách thức. Nhiều thanh niên đi làm ăn xa dẫn đến tình trạng thiếu nguồn phát triển đảng viên. Ngoài ra, trong số những thanh niên lựa chọn lập nghiệp, làm việc tại quê hương có không ít trường hợp không mặn mà với phong trào, hoạt động đoàn thể, chưa thể hiện được động lực phấn đấu vào Đảng.

Chị Phạm Thị Lan, Phó Bí thư Huyện đoàn Vụ Bản cho hay, năm 2023, Huyện đoàn đặt mục tiêu giới thiệu 80 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phấn đấu có trên 60% đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Tuy nhiên, dù đạt được chỉ tiêu về số lượng đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, song số quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng chỉ có 32 người, còn thấp so với chỉ tiêu đặt ra.

Bí thư Huyện đoàn Vụ Bản khẳng định, đảng viên trẻ, cơ bản là những người có trình độ, khát khao cống hiến, bổ sung nguồn lực quan trọng cho Đảng. Vì thế, cùng với nhiệm vụ phát triển đảng viên, Đoàn Thanh niên các cấp phải tập trung tuyên truyền, khai thông tư tưởng cho thanh niên; khích lệ tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, xung kích đi đầu, khắc phục khó khăn, thử thách để vừa có thể làm tốt công việc của mình, vừa thực hiện tốt nội quy, quy định đối với đảng viên.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định Phạm Thị Thanh Huyền, để tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng, từ nay đến năm 2030, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh xác định, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh hạt nhân đoàn kết chính trị của thanh niên. Các phong trào Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp…

Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời, chủ động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương liên quan đến công tác thanh niên.

Đoàn Thanh niên đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; coi đây là trách nhiệm, quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn. Đoàn Thanh niên tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng niềm tin, lối sống, đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ước mơ, khát vọng, lý tưởng cao đẹp, sống kiên định với mục tiêu, lý tưởng đúng đắn, vì mọi người, có ích cho gia đình, xã hội, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Nguyễn Lành (TTXVN)
Long An chú trọng phát triển đảng viên trong trường học
Long An chú trọng phát triển đảng viên trong trường học

Công tác phát triển, kết nạp đảng viên là học sinh được Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong tỉnh Long An quan tâm lãnh đạo, quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương; đồng thời, thường xuyên theo dõi đôn đốc các tổ chức Đảng trực thuộc các đơn vị sự nghiệp trường học chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt triển khai, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, đảng viên. Từ đó, Long An đã làm tốt công tác kết nạp vào Đảng trong học sinh đúng quy định, quy trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN