TP Hồ Chí Minh: Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng

Chiều 27/3, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

Theo báo cáo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, 5 năm qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức bởi tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới, cùng với sự ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành; kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước; phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đoàn kết, thống nhất, thể hiện quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ vững nguyên tắc của Đảng, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kiên trì, quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái đạt nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở các quy định của Đảng, nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đạt hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu lợi ích, chính đáng của tổ chức, người dân tiếp tục được đẩy mạnh; thực hiện quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức phát huy hiệu quả; bảo đảm xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố đang theo dõi, chỉ đạo tiến độ, kết quả điều tra, xử lý đối với 10 vụ án và 17 vụ việc tham nhũng, kinh tế tiêu cực; trong đó, có 5 vụ án, 8 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh đó, việc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương có nhiều đổi mới, điều hành năng động, linh hoạt, thường xuyên bám sát tình hình thực tế đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp; quyết liệt trong cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao đạo đức công vụ.

Bên cạnh những mặt đạt được, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố, cụ thể như một số cấp ủy chưa tập trung đúng mức cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; việc tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng ở một số địa phương, đơn vị chưa thật sự nghiêm túc, hiệu quả chưa cao; việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về một số nội dung trong công tác cán bộ còn chậm; công tác đánh giá cán bộ đối với một số trường hợp chưa sát với năng lực thực tiễn; việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình.

Cùng với đó, một số mô hình tổ chức cơ sở đảng chưa hoàn thiện, chưa thống nhất, đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ở một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thiếu trọng tâm, trọng điểm; phát hiện và xử lý vi phạm vẫn là khâu yếu. Việc phát hiện tham nhũng còn ít so với thực tế, nhất là tự phát hiện tham nhũng tại đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá việc tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII chuẩn bị trình cho Đại hội Đảng khóa XIV. Trước mắt, hội nghị giúp cho Trung ương có đầy đủ thông tin từ thực tiễn để nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và quyết định việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Nhưng đối với đảng viên thành phố, đây là dịp để nhìn rõ lại mình về những việc đang làm. Đó là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và thi hành Điều lệ Đảng đối với từng cấp ủy, từng địa phương, đơn vị và từng đồng chí đảng viên.  

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, nhìn tổng thể, việc tổng kết của thành phố bám sát được yêu cầu nội dung của Tiểu ban Điều lệ Đảng hướng dẫn. Hai báo cáo được xây dựng công phu, tổng hợp ý kiến từ cơ sở đã giúp cho Thành ủy đánh giá thực chất hơn, khách quan hơn, toàn diện hơn những việc làm được, chưa làm được, những thuận lợi khó khăn, những vướng mắc kể cả những thách thức tác động đến công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong thời gian vừa qua; đồng thời, báo cáo có nêu những mô hình hay, những cách làm sáng tạo trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, cũng như có những kiến nghị, đề xuất đến Trung ương.

Để hoàn thiện báo cáo các nội dung trên, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu để chuẩn bị cho văn kiện đại hội các cấp của Thành phố trong thời gian tới.

Tin, ảnh: A.Tuấn (TTXVN)
Thực hiện nghiêm các nguyên tắc Đảng, xây dựng Đảng bộ chất lượng
Thực hiện nghiêm các nguyên tắc Đảng, xây dựng Đảng bộ chất lượng

Ngày 19/3, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025), 5 năm công tác xây dựng Đảng (2021 - 2025) và công tác cán bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN