Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông cáo báo chí số 18

Ngày 13/11/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 18 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành cả ngày nội dung chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”. Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội để cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt thay mặt Đoàn giám sát trình bày Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018” và xem video clip minh họa về nội dung của Báo cáo.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Tại phiên thảo luận, có 38 đại biểu phát biểu. Đa số ý kiến đại biểu cơ bản tán thành với Báo cáo giám sát và cho rằng, Báo cáo này đã phản ánh khá đầy đủ, khách quan, đúng thực trạng về công tác phòng cháy, chữa cháy; phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập và đề ra các giải pháp, kiến nghị; ghi nhận, đánh giá cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thời gian qua.

Trong quá trình thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phát biểu kết thúc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, nhìn chung các ý kiến phát biểu sôi nổi, sâu sắc và mang tính xây dựng; về cơ bản, các ý kiến đại biểu thống nhất với Dự thảo Báo cáo giám sát, cho rằng việc lựa chọn nội dung giám sát là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tại phiên thảo luận, các ý kiến đại biểu cho rằng, dự thảo Báo cáo đã thể hiện tương đối toàn diện, đưa ra nhận định, đánh giá thuyết phục, có số liệu minh họa rõ ràng, đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể.

Theo đó, hệ thống chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đã được ban hành cơ bản đầy đủ, thể chế hóa chỉ đạo của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác phòng cháy, chữa cháy; việc triển khai chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm, đầu tư; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy từng bước được nâng lên.
 
Mặt khác, một số ý kiến đại biểu nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy như: Quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy còn chồng chéo, chậm sửa đổi, bổ sung; một số người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình còn nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống cháy, nổ chưa được quan tâm đúng mức, còn hình thức, chưa tạo được ý thức thường trực về phòng ngừa cháy, nổ trong các tầng lớp nhân dân; công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy có lúc, có nơi còn buông lỏng; các lực lượng phòng cháy, chữa cháy nhất là lực lượng dân phòng, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở còn thiếu về số lượng, yếu về nghiệp vụ; phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kinh phí, các điều kiện hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác xã hội hóa, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng cháy, chữa cháy chưa được quan tâm đúng mức.
 
Vì vậy, các đại biểu đề nghị cần phân tích, làm rõ thêm các nguyên nhân chủ quan, khách quan trong việc quản lý điều hành, tổ chức triển khai, xử lý các sai phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy; sớm rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; cần đánh giá kỹ thêm về phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng, bố trí và phối hợp lực lượng trong phòng cháy, chữa cháy, nhất là lực lượng ở cơ sở; tính đồng bộ trong công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, hạ tầng gắn với phòng cháy, chữa cháy; việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến phòng cháy, chữa cháy; đầu tư, sản xuất, trang bị cho công tác phòng cháy, chữa cháy; ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác phòng cháy, chữa cháy; vấn đề bảo hiểm phòng cháy, chữa cháy; ưu tiên bố trí ngân sách, huy động nguồn lực, chế độ chính sách cho phòng cháy, chữa cháy.
 
Đặc biệt, tại phiên thảo luận, một số ý kiến đề nghị cần đánh giá kỹ hơn về những nội dung đặc thù, như phòng, chống cháy rừng; phòng cháy, chữa cháy tại các nhà chung cư; có phương án xử lý dứt điểm đối với các công trình đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (bao gồm trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh các dịch vụ vui chơi, giải trí, các chợ, hệ thống trường học, cơ sở y tế, khu đô thị, khu công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, nhất là các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư, các công trình văn hóa, khu di tích).

Về nội dung của dự thảo Nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, nội dung dự thảo Nghị quyết tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, cần rà soát kỹ các kiến nghị, các chỉ tiêu giao Chính phủ, bộ, ngành và các địa phương; tăng cường tính chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy gắn với trách nhiệm và đặt ra yêu cầu cụ thể đối với từng đối tượng để bảo đảm tính khả thi và thuận tiện cho công tác giám sát. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu, hạn hán, hanh khô có nhiều diễn biến phức tạp, tác động lớn đến tình hình cháy, nổ nên đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.
 
Do đó, Chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018” sẽ là cơ hội để chúng ta đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của tất cả các đối tượng, lực lượng trong công tác phòng cháy, chữa cháy; từ đó hạn chế, loại trừ các nguyên nhân gây cháy, nổ, giảm thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm sự bình an của người dân, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời gian tới, công tác phòng cháy, chữa cháy tiếp tục phải lấy phòng ngừa là chính; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy mà nòng cốt là lực lượng phòng cháy, chữa cháy của công an, quân đội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Đoàn giám sát, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.

Thứ năm, ngày 14/11, buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Từ 9 giờ 30 phút, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày Tờ trình; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo thuyết minh; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

TTXVN/Báo Tin tức
Tăng cường tính chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy
Tăng cường tính chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Tăng cường tính chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đó là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khi kết luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018, vào chiều 13/11 tại Hội trường Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN