Kiện toàn Ủy ban bầu cử của tỉnh Tây Ninh

Chiều 22/1, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử tỉnh) họp phiên thứ nhất, nhằm kiện toàn cơ cấu các thành viên của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất. 

Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ có 29 thành viên, được cơ cấu là các lãnh đạo thuộc các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ủy ban Bầu cử tỉnh; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử; phụ trách công tác bầu cử của các đơn vị lực lượng vũ trang.

Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, được phân công làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc chuẩn bị số lượng, cơ cấu, thành phần, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và phụ trách việc cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền, cơ quan truyền thông về hoạt động của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, được phân công làm Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, có nhiệm vụ lên kế hoạch, chương trình, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kinh phí chi cho công tác bầu cử….

Các thành viên còn lại là ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh. Trong đó, tổ giúp việc bao gồm: Tiểu ban bảo vệ, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban cử tri, xét khiếu nại, tố cáo và Tổ thư ký.

Phát biểu tại phiên họp thứ nhất, thay mặt Ủy ban Bầu cử tỉnh, ông Nguyễn Thanh Ngọc, đề nghị các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, trên tinh thần nêu cao trách nhiệm, chủ động trong mọi hoạt động đã được phân công, với tinh thần cao nhất, để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc cũng lưu ý các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, cần bám sát chặt chẽ Ủy ban Bầu cử các cấp thuộc địa bàn phụ trách; theo dõi, nắm bắt sát tình hình bầu cử thực tế ở từng địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm tổ chức thắng lợi cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Vĩnh Long triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Vĩnh Long triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Chiều 22/1, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN