Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII

Ngày 1/7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã khai mạc với sự tham dự của gần 250 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Dự và phát biểu, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả mà MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, Điện Biên vẫn là một trong những tỉnh khó khăn của cả nước, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt tình hình giải quyết các bức xúc trong các tầng lớp nhân dân có nơi, có lúc chưa kịp thời.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Điện Biên cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nhằm tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước, MTTQ; phát động phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận, thông qua các cuộc vận động, các phong trào động viên nhân dân phát triển kinh tế sản xuất, kinh doanh đúng hướng, xóa đói giảm nghèo bền vững; triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh vận động nhân dân nâng cao ý thức tự quản để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm tệ nạn xã hội, tuyên truyền đạo trái pháp luật; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên...

Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cần thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, chú trọng giám sát phản biện xây dựng thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc; quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; cảnh giác với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; chú trọng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Điện Biên nâng cao đội ngũ cán bộ chuyên trách. Đội ngũ cán bộ ở các cấp phải là người có uy tín, trách nhiệm cao với công việc, am hiểu đồng bào, có khả năng vận động quần chúng; đặc biệt quan tâm xây dựng và phát huy ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức thành viên.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 73 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XII. Ông Lò Văn Mừng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Mục tiêu chung trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên phấn đấu hằng năm có trên 95% đoàn viên, hội viên, trên 80% nhân dân các dân tộc được tham gia học tập tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện và nhân rộng các mô hình của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mỗi năm vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp đạt từ 5 tỷ đồng trở lên; 10% Ủy ban MTTQ các cấp khu vực biên giới phối hợp với các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm công tác hoặc kết nghĩa…

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, với sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh, qua đó ghi nhận nhiều kết quả, 9/9 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Xuân Tư (TTXVN)
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN