Ban hành danh sách đại diện cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ký Quyết định 102/QĐ-HĐTV về việc ban hành danh sách đại diện các cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, ban hành danh sách đại diện các cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, gồm:

Ông Kenneth Atkinson, Chủ tịch Phòng Thương mại Anh quốc tại Việt Nam, thành viên.

Bà Hà Thị Thu Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam thay ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận, thành viên.

Theo Quyết định 415/QĐ-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

TTXVN/Báo Tin tức
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN