Hiệu quả cải cách thủ tục hành chính tại Nam Định

Những năm qua, tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh cải cách, xây dựng nền hành chính hiện đại; nâng cao năng lực, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ; ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, ông Phạm Đình Nghị, kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định vào tháng 10/2019.

Sự hài lòng của người dân

Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định-nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, hàng ngày có hàng trăm lượt các tổ chức, cá nhân đến đăng ký giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, tiện ích trên nền tảng số. Cán bộ hướng dẫn người dân nhiệt tình, thân thiện, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả đúng hẹn.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, ở phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, vừa hoàn thành thủ tục đổi giấy phép lái xe, chia sẻ: Nếu như trước đây, các thủ tục này sẽ phải đến nhiều nơi mới giải quyết xong và khá tốn thời gian. Từ khi Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định đi vào hoạt động (tháng 10/2019), người dân chỉ cần đến một địa chỉ, giảm công đi lại, thời gian giải quyết thủ tục nhanh gọn, tiện lợi.

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Phúc Sơn, cho biết, với phương châm “Chuyên nghiệp, công tâm, tận tình, chính xác, đúng hẹn”, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm mục tiêu phục vụ... cán bộ công chức Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, trách nhiệm, kỷ cương và có thái độ đúng mực khi giao tiếp; hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Hiện Trung tâm là đầu mối giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn với hơn 1.100 thủ tục ở hầu hết các lĩnh vực: đầu tư; công thương; giao thông vận tải; giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ; thông tin truyền thông; văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng; nội vụ; tài nguyên môi trường; tư pháp; y tế; tài chính; lao động; thương binh và xã hội…

Người dân, doanh nghiệp không phải đến từng cơ quan hành chính để giải quyết thủ tục như trước mà chỉ cần đến một đầu mối sẽ được giải quyết toàn bộ các thủ tục liên quan. Trung tâm thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng các quy định về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, thời gian giải quyết cũng như trách nhiệm của các bộ phận.

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ bằng bảng điện tử và phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân cho thấy, đa số những người đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm đều cho biết hài lòng và rất hài lòng về thái độ phục vụ, quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Chú thích ảnh
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định.

Hơn 99% thủ tục trả trước và đúng hạn

Theo báo cáo của Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, tính đến hết tháng 11/2021, Trung tâm đã thực hiện trên 77.500 lượt giao dịch, tiếp nhận, trả kết quả, tư vấn, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính; trong đó, đã tiếp nhận hơn 44.750 hồ sơ, trả 30.166 kết quả giải quyết thủ tục hành chính và có 2.593 giao dịch khác (tư vấn, hướng dẫn về thủ tục hành chính). Hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng hạn đạt tỷ lệ 99,9%.

Quá trình luân chuyển, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không xảy ra sai sót, thất lạc hoặc hư hỏng hồ sơ. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính; không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, cơ quan Nhà nước về chất lượng phục vụ.

Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất, kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được số hóa hiện đại theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, lưu giữ sử dụng chung các dữ liệu, kết nối giải quyết trực tuyến thủ tục hành chính; giải quyết một số thủ tục hành chính ở mức độ 3, 4 theo quy định.

Các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm được số hóa lên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. Người dân, doanh nghiệp và tổ kiểm tra, giám sát giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm có thể tra cứu hồ sơ đang giải quyết ở giai đoạn nào, góp phần đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

Cán bộ, công chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm có thể nhận hồ sơ trực tuyến từ cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến được tiếp nhận, xử lý, chuyển về đơn vị giải quyết theo thẩm quyền trên môi trường mạng. Cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn hình thức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thời gian qua, đã có 31.010 lượt (đạt tỷ lệ 41%) thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, tại các huyện, thành phố cũng xây dựng hệ thống “một cửa điện tử” để giải quyết mọi nhu cầu về thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Các Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” ở 10/10 huyện, thành phố đã được đầu tư cơ sở vật chất, bố trí cán bộ các lĩnh vực làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp với tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả đúng hạn đạt khoảng 99%../.

Vũ Văn Đạt
Nam Định xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp
Nam Định xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tỉnh Nam Định đang xây dựng và phát triển chính quyền điện tử nhằm đổi mới lề lối, phương thức làm việc để phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng cho sự phát triển và hội nhập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN