Chuẩn bị tốt cho phiên họp về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến 25/9/2020, theo hình thức trực tuyến. Tại Phiên họp này, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, các bộ, ngành, địa phương sẽ đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 26/NQ-CP ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW thời gian qua; thống nhất kế hoạch công tác năm 2020-2021 và các định hướng ưu tiên nhằm phát triển bền vững kinh tế biển trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, các giải pháp tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển bền vững kinh tế biển...

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà lưu ý, Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban có ý nghĩa rất quan trọng, thảo luận những quyết sách, định hướng trong hoạt động biển, đảo của nước ta trong thời gian tới. Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam lên kế hoạch chi tiết, khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo về những kết quả đạt được từ khi Nghị quyết 36-NQ/TW được ban hành đến nay và định hướng ưu tiên thực hiện trong thời gian tới...

Trước đó, ngày 14/8, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức Phiên họp thứ nhất Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong tháng 9/2020. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung, chương trình của phiên họp, đảm bảo hiệu quả.

Hoàng Nam (TTXVN)
Tập trung triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược biển Việt Nam
Tập trung triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược biển Việt Nam

Tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được giao; chuẩn bị tốt cho Kế hoạch tổng thể thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN