Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Tiến hành kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố là những nội dung chính Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành. 

Chú thích ảnh
Việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước của các đơn vị được giao quản lý, sử dụng ở nhiều nơi tại TP Hồ Chí Minh còn buông lỏng, thiếu sót, sai phạm. Ảnh minh họa: Trần Xuân Tình/TTXVN

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức kê khai tất cả tài sản nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố; phân loại, nêu rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp. Ban Thường vụ quận ủy - huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước được giao quản lý, tạm quản lý; đánh giá thực trạng, hiệu quả sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; chủ động chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, vi phạm; kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả việc quản lý, sử dụng nhà, đất hiện nay; lập danh mục nhà, đất trống, đất dôi dư sau bồi thường, giải tỏa của các dự án và chưa xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiếu sót trong việc kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất sở hữu nhà nước ở địa phương, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý. 

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, từ đó tham mưu sửa đổi, bổ sung quy trình, quy định về công tác quản lý, bán, cho thuê, liên doanh, liên kết, cổ phần hóa, thoái vốn, chuyển nhượng dự án liên quan đảm bảo hiệu quả kinh tế và theo đúng pháp luật.

Trước mắt, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất quy chế về quản lý, khai thác quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn. Cùng với đó UBND thành phố chỉ đạo Thanh tra thành phố thanh tra, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước do thành phố quản lý.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng giao Ban Thường vụ quận ủy - huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Ban Nội chính Thành ủy và Ủy ban Kiểm Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… thực hiện chỉ thị này.

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá rằng, trong thời gian qua, các cấp ủy đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng nhà đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước, giúp thành phố có kế hoạch bố trí, sử dụng nhà đất cho các cơ quan, đơn vị làm trụ sở kịp thời; đồng thời tạo nguồn thu từ cho thuê, bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đóng góp vào tổng thu ngân sách nhà nước, bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển…

Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước của các đơn vị được giao quản lý, sử dụng ở nhiều nơi còn buông lỏng, thiếu sót, sai phạm như: sử dụng không đúng mục đích, bị chiếm dụng; cho thuê, bán nhà, đất không đúng đối tượng, không đúng quy định; việc xác định giá thuê, giá trị nhà, đất để tham gia liên doanh, liên kết, cổ phần hóa, thoái vốn, chuyển nhượng dự án tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị... không sát với giá thị trường, gây thất thu ngân sách và có nơi tạo nhóm lợi ích để trục lợi.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, những tồn tại, thiếu sót, sai phạm trên chủ yếu do nguyên nhân chủ quan. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chưa chấp hành nghiêm các quy định về công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước được giao quản lý; việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà, đất chưa được triển khai thực hiện đúng mức, chưa thường xuyên, thậm chí có sự buông lỏng; việc xử lý các sai phạm chưa đủ sức răn đe, thuyết phục; một số cán bộ, công chức cố tình vi phạm để trục lợi dẫn đến phải bị xử lý hình sự, kỷ luật về mặt đảng và chính quyền.

A.Tuấn (TTXVN)
Sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Công an
Sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Công an

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Công an trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 107/TTg-CN ngày 12/12/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN