Phú Yên củng cố, phát triển kinh tế hợp tác xã

Tỉnh Phú Yên hiện có 206 hợp tác xã (HTX) nhưng trong đó 55 HTX đã ngưng hoạt động và 30 HTX yếu kém.


Hiện Liên minh HTX Phú Yên phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện nhiều giải pháp để củng cố lại tổ chức và hoạt động của các HTX. Theo đó, sẽ làm thủ tục giải thể hoặc củng cố lại 55 HTX đã ngưng hoạt động từ lâu và xử lý 30 HTX yếu kém; đồng thời giải quyết dứt điểm nợ đọng trong các HTX với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng và 1.200 tấn lúa.


Chủ tịch Liên minh HTX Phú Yên, ông Lê Luân cho biết, sẽ định hướng các HTX hoạt động theo 2 mô hình: mô hình đồng sở hữu, đồng sử dụng sản phẩm dịch vụ và mô hình HTX của những người lao động.


Tỉnh Phú Yên phấn đấu đến năm 2015 có 170 HTX hoạt động thực chất và nâng tỷ trọng đóng góp vào GDP của thành phần kinh tế này từ 9% hiện nay lên 13% vào năm 2015.


Thế Lập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN