Thơ trào phúng: Vặt lông con cò

Chú thích ảnh

Cái Cò cái Vạc cái Nông

Ba con cùng béo vặt lông con nào?

Con Vạc thịt nó tanh tao

Con nông hôi hám làm sao mà sài...

Cò kia nổi tiếng đa tài

Bì bõm, mò mẫm - sớm mai, tối mò...

Bao nhiêu thứ phải cậy Cò

Đất đai nhà cửa... Cò lo cho người.

Dĩ nhiên Cò kiếm lắm lời

Chạy án, chạy việc... Cò xơi...căng phồng...

Cái Cò cái Vạc cái Nông

Ba con cùng béo... Vặt lông con Cò!

Hoàng Long
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN