Thu gom rác thải - cần sự chung sức của toàn cộng đồng

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện nay, kinh phí mỗi năm chi cho việc thu gom rác thải trên địa bàn toàn tỉnh vào khoảng 70 tỷ đồng, trong đó nguồn thu từ phí vệ sinh môi trường do dân đóng góp chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015, nguồn thu từ phí vệ sinh môi trường chiếm khoảng 15% trong tổng kinh phí nói trên.

Trong thời gian tới, Thừa Thiên - Huế phân loại, điều chỉnh đối tượng thu phí vệ sinh cho phù hợp với thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng công tác thu gom rác thải ở cả khu vực đô thị và nông thôn. Cụ thể, đối với rác thải đô thị, tỉnh áp dụng phân loại cho từng địa bàn, từng loại rác, từng nhóm, từng tổ chức phù hợp luật pháp và khả năng thực tế, tránh tình trạng cào bằng. Rác thải thông thường từ hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh có mức thu khoảng 11.000 - 16.000 đồng/hộ/tháng; trong khi các hộ kinh doanh có thể áp dụng mức thu khác, cao hơn. Rác thải của các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng, nhà ga, bến xe, bến thuyền, chợ, bệnh viện, trạm y tế và các tổ chức, cơ sở khác có thể thu phí từ 100.000 - 120.000 đồng/m3.

Đối với khu vực nông thôn, mức thu vào khoảng 7.000 đồng/hộ/tháng và chỉ tổ chức thu phí ở những nơi triển khai công tác thu gom xử lý rác thải.

Mục tiêu của Thừa Thiên - Huế là tiếp tục xã hội hóa công tác thu gom, xử lý rác thải, góp phần nâng tỉ lệ số xã được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt từ hơn 20% hiện nay lên 75 - 85% số xã vào năm 2015.

Quốc Việt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN