Lao động là người nghỉ hưu có cần tham gia BHXH?

Bạn đọc hỏi: Doanh nghiệp sử dụng lao động là người đã nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho những người này không? Những lao động trên 60 tuổi, lao động trẻ thuộc diện tham gia bắt buộc khác, nhưng đã đóng BHXH tự nguyện thì doanh nghiệp phải xử lý thế nào?

Chú thích ảnh
Chi trả lương hưu cho người có tuổi tại quận Hoàn Kiếm.

Về vấn đề này, theo quy định tại Khoản 9 Điều 123 Luật BHXH thì người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, trường hợp người lao động (NLĐ) đã nghỉ và hưởng chế độ hưu trí hàng tháng mà tiếp tục làm việc tại công ty không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Về trường hợp NLĐ trên 60 tuổi, NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 123 Luật BHXH và được quy định chi tiết tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì NLĐ và người sử dụng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc.

Do vậy, những đối tượng bạn hỏi thì doanh nghiệp sẽ phải chuyển từ BHXH tự nguyện sang đóng BHXH bắt buộc.

Xuân Cường/Báo Tin tức
Phát huy tinh thần đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống dịch tại cơ sở
Phát huy tinh thần đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống dịch tại cơ sở

Vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đoàn kết trong khu dân cư, phường Bồ Đề (Long Biên) đã khống chế và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN