Hỗ trợ người nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Tỉnh Bến Tre vừa triển khai Đề án Tập trung huy động nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Chú thích ảnh
Các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre được hỗ trợ vốn vay chăn nuôi từng bước thay đổi cuộc sống. Ảnh tư liệu: Chương Đài/TTXVN

Theo Đề án, tỉnh đặt mục tiêu thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được Chính phủ giao và các chương trình tín dụng, đối tượng thụ hưởng do địa phương, các tổ chức, đơn vị giao vốn ủy thác; 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp.

Bến Tre phấn đấu huy động nguồn vốn thực hiện Chương trình Tín dụng chính sách xã hội đến năm 2025 đạt hơn 4.761 tỷ đồng, năm 2030 hơn 7.781 tỷ đồng. Hàng năm, ngân sách địa phương ủy thác nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác chiếm 15 - 20% tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của Ngân hàng Chính sách xã hội. Nguồn vốn ủy thác địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt hơn 454 tỷ đồng vào năm 2025 và hơn 1.184 tỷ đồng năm 2030.

Từ nay đến năm 2030, tỉnh giải quyết cho 577.707 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Qua đó, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để thực hiện các dự án, sinh kế, trang trải các chi phí đi lao động có thời hạn nước ngoài, duy trì và tạo việc làm thường xuyên, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội tại địa phương nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện cho Ngân hàng Chính sách xã hội mở rộng huy động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức và xã hội; từng bước mở rộng đối tượng chính sách xã hội được vay vốn, nâng mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với các Chương trình mục tiêu Quốc gia và mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tỉnh đẩy mạnh truyền thông, trong đó chú trọng truyền thông đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm tuyên tuyền đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Địa phương phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng hiện đại, tiện lợi, dễ sử dụng, chi phí phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của khách hàng khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa cũng như người có thu nhập thấp...

Theo UBND tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2002 - 2022, tín dụng chính sách đã cho 697.001 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh vay hơn 10.633 tỷ đồng. Qua đó, tín dụng chính sách đã giúp 116.623 lượt hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo đa chiều bền vững; tạo việc làm mới cho 48.243 lao động; giúp 46031 học sinh, sinh viên vay vốn học tập; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 10.397 căn nhà… Người nghèo và các đối tượng chính sách khác chấp hành tốt nguyên tắc tín dụng, trả nợ đúng hạn theo phân kỳ và kỳ cuối; tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 95%.

Công Trí (TTXVN)
Tăng vốn chính sách cho đầu tư phát triển kinh tế
Tăng vốn chính sách cho đầu tư phát triển kinh tế

Chiều 24/11, tại Ninh Thuận, Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội do ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tình hình thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ và Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 tại Ninh Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN