Quy định mới về tinh giản biên chế từ 10/12/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143 về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, kể từ tháng 12/2020, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đối tượng sau đây sẽ thuộc diện tinh giản biên chế hàng năm.

 

TTXVN/ Báo Tin tức
Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế từ 10/12/2020
Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế từ 10/12/2020

Từ 10/12/2020, Nghị định 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN