Hội thảo “Sự nghiệp văn học Đặng Thai Mai”

Tưởng niệm 30 năm ngày mất học giả Đặng Thai Mai (1902 - 1984), kỷ niệm 70 năm “Văn học khái luận”, công trình lý luận văn học hiện đại đầu tiên, có hệ thống của lý luận và mỹ học mác xít Việt Nam, ngày 25/9, Viện Văn học đã tổ chức Hội thảo khoa học “Sự nghiệp văn học Đặng Thai Mai”.


Các tham luận tại Hội thảo đã làm nổi bật được giá trị tư tưởng học thuật của GS Đặng Thai Mai trong các công trình văn học, lý luận văn học, phê bình văn học, dịch thuật văn học và giảng dạy văn học... Đồng thời khẳng định những đóng góp nổi bật, tiên phong của GS Đặng Thai Mai đối với sự phát triển của nền văn học cách mạng, sự hình thành nền lý luận và mỹ học mác xít ở Việt Nam. Bên cạnh đó, hội thảo cũng là dịp phác họa chân dung một bậc thầy trong ký ức nhiều thế hệ học trò.


Phương Hà

Giáo sư Đặng Thai Mai - nhà văn hóa lớn
Giáo sư Đặng Thai Mai - nhà văn hóa lớn

Giáo sư Đặng Thai Mai sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có lòng yêu nước thiết tha. Ông là người có công lớn trong việc cùng Đảng ta đặt nền móng văn hóa cho nền văn học cách mạng. Ông mất ngày 25/9/1984, cách đây tròn 30 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN