Đẩy mạnh phong trào phát triển văn hóa đọc trong phụ nữ và trẻ em

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam vừa có chương trình phối hợp công tác nhằm phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời cho phụ nữ, trẻ em, gia đình và cộng đồng.

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho Vụ Thư viện là đơn vị đầu mối, chủ trì xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực xã hội hóa và phối hợp với Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển khai nội dung chương trình này.

Đối tượng hưởng lợi mà chương trình hướng đến là phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên nữ và gia đình (nhóm đối tượng trực tiếp). Bên cạnh đó nhóm đối tượng gián tiếp sẽ là Hội phụ nữ các cấp, cộng đồng dân cư, nhà nước, địa phương, xã hội.

Chương trình nhằm mục tiêu tăng cường chất lượng các xuất bản phẩm và hỗ trợ các thư viện trong xây dựng vốn tài liệu và hoạt động phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc; Phát triển văn hóa đọc trong giới nữ, gia đình, trẻ em và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn thông qua các cấp hội phụ nữ, hệ thống thư viện công cộng; hướng dẫn cha mẹ, phát huy vai trò của người phụ nữ trong gia đình nhằm khơi dậy niềm đam mê và lòng yêu đọc sách từ sớm của trẻ em; trang bị kỹ năng, phương pháp đọc cho trẻ em, học sinh, sinh viên, phụ nữ và người dân nói chung trong cộng đồng.

Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu bạn đọc phối hợp cung cấp và hỗ trợ xây dựng thư viện, chú trọng phát triển nguồn tài nguyên thông tin (sách, báo, các ấn phẩm xuất bản khác) chất lượng, phong phú phục vụ việc đọc và học tập suốt đời của nhân dân, đặc biệt các đối tượng là phụ nữ và trẻ em; học sinh, sinh viên nữ; tăng cường công tác xuất bản góp phần giúp bạn đọc có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức, định hướng đọc lành mạnh, phù hợp nhu cầu và điều kiện của từng loại đối tượng;

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình tủ sách, các loại thư viện phù hợp với điều kiện vùng, miền và phong tục tập quán địa phương để phụ nữ, trẻ em nói riêng và nhân dân nói chung được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, tủ sách các cấp hội phụ nữ, cơ quan xuất bản và phát hành.

Hiền Anh/Báo Tin tức
Lan tỏa tình yêu đọc sách qua cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc
Lan tỏa tình yêu đọc sách qua cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách, truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu đọc sách để nâng cao văn hóa đọc, thúc đẩy lòng nhân ái trong cộng đồng, đặc biệt là với các em học sinh, sinh viên… là hiệu quả tích cực mà Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc mang lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN