Sẽ sắp xếp lại 13 cơ sở kiểm định thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bộ Giao thông Vận tải vừa có Tờ trình số 5372/TTr- BGTVT gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã chuyển giao 2/15 trung tâm đăng kiểm cho doanh nghiệp quản lý. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải còn 13 trung tâm đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đây là các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
 
Trên cơ sở kết quả rà soát của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục duy trì 13 trung tâm này theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thời gian qua của các trung tâm, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp, đặc biệt là việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực.
 
Mục đích tách bạch chức năng quản lý nhà nước (do các phòng tham mưu thực hiện) với việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng kiểm.
 
Bộ Giao thông Vận tải cũng cho hay, thời gian tới đây sẽ nghiên cứu để sắp xếp lại các trung tâm đăng kiểm cho phù hợp.
 
Về Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, theo Bộ Giao thông Vận tải, đây là tổ chức thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của Bộ trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng.
 
Bên cạnh đó, Viện cũng đề xuất, tham mưu cho Bộ giải quyết những vấn đề nóng, vấn đề kỹ thuật khó, những sự cố công trình giao thông vận tải như sự cố cầu Ghềnh, cầu An Thái, cầu Đồng Nai, cầu Bình Khánh - Phước Khánh, cầu Vàm Cống, sự cố mố cầu dự án Bến Lức - Long Thành...
 
“Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải chỉ có một Viện thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của Bộ. Do đó, việc duy trì tổ chức này với vị trí, vai trò là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải là cần thiết…”, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất.
 
Đối với khối các trường và học viện, Bộ Giao thông Vận tải thông tin đã thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì bốn trường đại học, học viện trực thuộc bộ như hiện nay.
 
Với 12 trường cao đẳng, Bộ Giao thông Vận tải xin giữ như hiện nay để bảo đảm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành. Sau năm 2025, Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu sắp xếp lại các trường cao đẳng thuộc bộ để bảo đảm phù hợp với thực tế ngành giao thông vận tải, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 
Bộ Giao thông Vận tải đề xuất giữ lại 21 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ như sau:
 
1. Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải.
 
2. Học viện Hàng không Việt Nam.
 
3. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
 
4. Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh.
 
5. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.
 
6. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.
 
7. Ban Quản lý dự án Thăng Long.
 
8. Ban Quản lý dự án 2.
 
9. Ban Quản lý dự án 6.
 
10. Ban Quản lý dự án 7.
 
11. Ban Quản lý dự án 85.
 
12. Ban Quản lý dự án Hàng hải.
 
13. Ban Quản lý dự án Đường sắt.
 
14. Ban Quản lý các dự án Đường thủy.
 
15. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.
 
16. Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I.
 
17. Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương II.
 
18. Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III.
 
19. Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương IV.
 
20. Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V.
 
21. Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI.

Quang Toàn (TTXVN)
Cơ sở bảo dưỡng được kiểm định ôtô
Cơ sở bảo dưỡng được kiểm định ôtô

Ngày 8/6, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2018 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo đó, từ ngày 8/6/2023, các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ôtô có thể xin cấp phép thực hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới, theo Nghị định 30/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN