Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ điều phối liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước.

Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ được phân công phụ trách lĩnh vực theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ba Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phó Trưởng ban thường trực); đại diện Lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ để thực hiện các nhiệm vụ của thường trực Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ điều hành chung hoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo; quyết định theo thẩm quyền việc huy động nguồn lực và biện pháp ứng phó thiên tai trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, bộ, cơ quan ngang bộ; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, dự phòng ngân sách trung ương và các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, bộ, cơ quan ngang bộ.

Kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo do Ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các khoản hỗ trợ, viện trợ trực tiếp cho Ban Chỉ đạo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn về tài chính cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

TTXVN/Báo Tin tức
HĐND tỉnh Hậu Giang họp phiên bất thường, kiện toàn công tác cán bộ
HĐND tỉnh Hậu Giang họp phiên bất thường, kiện toàn công tác cán bộ

Ngày 23/4, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã bầu bổ sung hai thành viên UBND tỉnh; thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN