Tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn

Từ ngày 20 đến 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã nghiêm túc tiến hành kiểm điểm tập thể và các cá nhân trong Ban Thường vụ.


Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn công tác của Trung ương đã tham dự và trực tiếp chỉ đạo hội nghị.


Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao trong tự phê bình và phê bình, thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở và ý thức xây dựng, trên cơ sở báo cáo kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận làm rõ các kết quả đã đạt được gắn liền với vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dành phần lớn thời gian thảo luận làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong quá trình kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp thu các ý kiến tham gia, bản kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã liên tục được bổ sung, làm rõ một cách nghiêm túc.


Sau khi kết thúc phần kiểm điểm tập thể, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc kiểm điểm từng đồng chí. Các kiểm điểm cá nhân đã nghiêm túc làm rõ những khuyết điểm gắn với trách nhiệm trên cương vị công tác và trách nhiệm trong tham gia lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những hạn chế, yếu kém của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có liên quan tới trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều được thảo luận, phân tích, xác định rõ. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý với thái độ cầu thị, nhận rõ trách nhiệm cá nhân đối với các hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời xác định rõ phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các khuyết điểm.


Kết thúc hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí Tòng Thị Phóng đã ghi nhận công tác chuẩn bị kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoa học, chu đáo, theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Để chuẩn bị cho việc kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập hợp và tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan trung ương, các tập thể, cá nhân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu, của chi bộ nơi công tác và nơi cư trú... từ đó làm rõ trong báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân, đồng thời có các báo cáo giải trình một số nội dung trọng tâm. Bản kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như bản kiểm điểm của cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát vào các nội dung cần kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), có tính chiến đấu và tính xây dựng cao; đã xác định rõ các ưu điểm cần phát huy, đặc biệt đã chỉ rõ, phân tích những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, đồng thời đã đề ra phương hướng và các giải pháp khắc phục. Trong quá trình kiểm điểm, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đã tự kiểm điểm và góp ý kiểm điểm với thái độ thẳng thắn, chân thành, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh khuyết điểm hoặc tranh công đổ tội, một số vấn đề chưa rõ đã được trao đổi thảo luận kỹ càng, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm cá nhân. Các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém cụ thể, rõ ràng và có tính khả thi.


Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cần tiếp thu ý kiến tham gia góp ý trong quá trình kiểm điểm, bổ sung hoàn thiện các bản kiểm điểm của tập thể và cá nhân; tổ chức triển khai thực hiện ngay các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khẩn trương chỉ đạo công tác kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của các cấp, các ngành trong tỉnh theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ đề ra.


* Từ ngày 22-24/9, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì. Nhóm công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã đến dự và phát biểu tại hội nghị.


Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được ban hành, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết. Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc của cán bộ, đảng viên về yêu cầu cấp bách của vấn đề xây dựng Đảng, về vai trò lãnh đạo của Đảng hiện nay. Đồng thời, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức chính trị, củng cố lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ đối ngoại trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện.


Tại hội nghị, tập thể Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao và các đồng chí ủy viên đã nghiêm túc kiểm điểm với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, tập trung làm rõ những hạn chế, trách nhiệm của tập thể và cá nhân về ba vấn đề cấp bách được Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã rút ra bài học và đề ra phương hướng phát huy ưu điểm cũng như những biện pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại nhằm thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XI, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.


* Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh chủ trì hội nghị; tổ công tác Trung ương theo dõi kiểm điểm do đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm tổ trưởng dự và chỉ đạo hội nghị.


Để chuẩn bị cho hội nghị quan trọng này, Ban cán sự Đảng đã có văn bản xin ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành trung ương, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, thành phố; tổ chức 2 hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ hưu trí và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cho tập thể, từng cá nhân thành viên Ban Cán sự...
Tất cả các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự hội nghị đều thẳng thắn, thể hiện trách nhiệm cao, chi tiết với tinh thần xây dựng và mong muốn Ban Cán sự đảng thực sự gương mẫu theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

 

TTN

loading...
loading...

Thời sự

Thế giới

Xã hội

Kinh tế

Pháp luật

Văn hoá

Giáo dục

Thể thao

Hồ sơ

Quân sự

KH - CN

Dân tộc - Miền núi

Video

Ảnh

Biển đảo Việt Nam

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản