Trung Quốc công bố Sách Trắng y tế

Ngày 26/12, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách Trắng về “Sự nghiệp y tế khám chữa bệnh”, cho rằng hệ thống dịch vụ y tế khám chữa bệnh tại thành thị và nông thôn của Trung Quốc cơ bản hình thành, năng lực phòng chống và kiểm soát dịch bệnh được tăng cường, số người được hưởng bảo hiểm xã hội từng bước mở rộng, chất lượng sức khoẻ của cư dân được cải thiện rõ rệt.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc công bố Sách Trắng về phát triển sự nghiệp y tế khám chữa bệnh. Sách Trắng bao gồm các nội dung như tình hình y tế cơ bản, cải cách cơ chế, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em về chăm sóc sức khỏe, phát triển y học Trung Quốc, hợp tác y tế quốc tế…

Sách Trắng cho rằng tại một nước đang phát triển có hơn 1,3 tỷ dân như Trung Quốc, y tế khám chữa bệnh là một vấn đề dân sinh hết sức quan trọng. Chính phủ Trung Quốc đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ và tăng cường sức khoẻ nhân dân.

Hiện tại, Trung Quốc đang từng bước hình thành hệ thống pháp luật, pháp quy y tế tương đối hoàn thiện.

Chính phủ đề xuất đến năm 2020, Trung Quốc sẽ xây dựng chế độ y tế khám chữa bệnh cơ bản bao phủ thành thị và nông thôn, đảm bảo cho mọi người đều được hưởng dịch vụ y tế khám chữa bệnh cơ bản.

Vì vậy, trong thời gian tới Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách, phát triển toàn diện sự nghiệp y tế khám chữa bệnh, bảo vệ và bảo đảm tốt hơn sức khoẻ người dân.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc công bố 'Sách Vàng tình hình quốc tế'
Trung Quốc công bố 'Sách Vàng tình hình quốc tế'

Ngày 24/12, Viện Khoa học Xã hội và Nhà Xuất bản Văn hiến Khoa học Xã hội Trung Quốc đồng phối hợp tổ chức buổi công bố "Sách Vàng kinh tế thế giới", "Sách Vàng tình hình quốc tế" và "Báo cáo chính trị và an ninh toàn cầu" năm 2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN