Phổ biến chính sách, pháp luật cho người có uy tín

Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ đã tổ chức khai mạc Lớp tập huấn, sinh hoạt chính sách, pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ năm 2016. 280 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tham dự.

Phát huy vai trò của người có uy tín. Ảnh: Quang Cường

Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu người có uy tín được báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề: Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin kết quả công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016; một số nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... 

Thông qua đợt tập huấn, đại biểu người có uy tín được trang bị kỹ năng, kiến thức nhằm phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. 

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ mong muốn thời gian tới, các đại biểu người có uy tín tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đơn vị có liên quan phát huy tốt hiệu quả, đưa chính sách pháp luật đi vào cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.
Hồng Giang
Phát huy vai trò của người có uy tín
Phát huy vai trò của người có uy tín

Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở tỉnh năm 2016. Dự hội nghị có 37 người có uy tín tiêu biểu, đại diện cho hơn 400 người có uy tín trong 8 dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN