Nhà thầu có được thay đổi xuất xứ hàng hóa?

Bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống trong đấu thầu như sau:

Một nhà thầu ký hợp đồng và đã hoàn tất việc cung cấp thiết bị cho gói thầu. Tuy nhiên, khi thanh tra, kiểm tra thì thiết bị cung cấp có cấu hình cao hơn hợp đồng nhưng khác xuất xứ so với hợp đồng. Trong khi đó, biên bản nghiệm thu thì giống các thông số và xuất xứ của thiết bị được ghi trong hợp đồng đã ký giữa nhà thầu và chủ đầu tư.

Việc thay đổi cấu hình và xuất xứ không có biên bản hay giấy tờ chứng minh việc được chủ đầu tư chấp nhận hay được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Bạn đọc hỏi, trường hợp nêu trên có vi phạm Luật Đấu thầu không? Nhà thầu sai hay chủ đầu tư sai? Trường hợp nhà thầu sai thì chủ đầu tư hay đơn vị tư vấn liên đới trách nhiệm như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 63 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, khi có sự thay đổi các nội dung thuộc phạm vi của hợp đồng, các bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

Theo đó, trường hợp nhà thầu thay đổi xuất xứ của hàng hóa cung cấp cho gói thầu thì chủ đầu tư phải xem xét, đánh giá hàng hóa này có đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu hay không, chất lượng và giá… thay đổi thế nào so hàng hóa mà nhà thầu đã đề xuất trước đó để xác định có chấp nhận hay không sự thay đổi xuất xứ.
Việc nhà thầu cung cấp hàng hóa có xuất xứ khác với quy định trong hợp đồng và được chủ đầu tư chấp thuận mà không cân nhắc các yếu tố nêu trên là không phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu.

Các trường hợp không được làm kế toán
Các trường hợp không được làm kế toán

Một bạn đọc (ở Hà Nội) là cấp phó của đơn vị sự nghiệp có thu, không phụ trách về tài chính, hiện có vợ là kế toán viên của đơn vị. Bạn đọc hỏi, như vậy có vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng không? Nếu theo Luật Kế toán 2015, vợ của bạn đọc phụ trách kế toán có được không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN