Xây trụ sở cơ quan có được xây theo hợp đồng BT không?

´Trường hợp cơ quan Nhà nước xây dựng trụ sở làm việc theo hợp đồng BT (đổi công trình lấy vị trí đất khác) thì có phù hợp quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ, xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước thuộc một trong những lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Do đó, việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc theo hình thức PPP là có cơ sở. 

Quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án (bao gồm xác định loại hợp đồng BT) tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp lý có liên quan.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị nghiên cứu đầu tư dự án, đề nghị lưu ý ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung" (tại Văn bản số 2128/TTg-KTN ngày 24/11/2015).

M.K
Người phụ thuộc có mã số thuế mới được giảm trừ
Người phụ thuộc có mã số thuế mới được giảm trừ

Ngày 28/6/2016, Công ty của bà Nguyễn Thị Phương (Nghệ An) đã thanh toán lương cho nhân viên qua tài khoản ngân hàng. Đến ngày 29/6/2016, công ty nhận được hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh của nhân viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN