Diễn đàn của cán bộ và nhân dân ba vùng chiến lược

Thực hiện ký kết Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền với ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ (23/5/2013), báo Tin tức Cuối tuần được Lãnh đạo Thông Tấn xã Việt Nam giao xây dựng Chuyên đề “Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ” để trở thành một trong những kênh thông tin định hướng, chính thống; là một diễn đàn của cán bộ và nhân dân 3 vùng chiến lược.

Cầu nối

Từ ngày 1/7/2013, báo Tin tức Cuối tuần phát hành Chuyên đề “Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam Bộ” với nội dung bốn trang trên một số, mỗi tuần một số, đến tháng 11/2014, chuyên đề này đã tăng thêm sáu trang mỗi số. Trong đó, báo Tin tức Cuối tuần thực hiện mỗi chuyên đề tập trung một chủ đề khác nhau, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng… Đặc biệt, trong chuyên đề có trang Đối thoại – Kiến giải là những kiến nghị hết sức cụ thể của địa phương về những vấn đề tồn tại tại cơ sở và những hồi đáp của các cấp về giải pháp khắc phục, hạn chế các tồn tại đó. Sau hơn 1 năm thực hiện, hơn 70 Chuyên đề của báo Tin tức Cuối tuần đã phản ánh khá toàn diện, đi vào các vấn đề thiết thực của đời sống nhân dân, góp phần hỗ trợ các địa phương, các Ban Chỉ đạo trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tại ba vùng chiến lược.

Ông Trần Việt Hùng (người đứng), Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại hội nghị.Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Tại hội nghị đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Thông Tấn xã Việt Nam (TTXVN) và các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ (18/11), ông Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc đánh giá: Chuyên đề “Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam Bộ” định kỳ trên báo Tin tức Cuối tuần có cấu trúc nội dung hợp lý, góp phần tuyên truyền sâu rộng, toàn diện về các vấn đề đang được dư luận quan tâm, giúp độc giả trong và ngoài nước hiểu sâu sắc hơn về ba vùng này và các lĩnh vực hoạt động của các Ban Chỉ đạo.

Thông tin trên chuyên trang “Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam Bộ” đã được phản ánh một cách trung thực, khách quan, khá toàn diện và kịp thời, bám sát nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo và thực tế của ba vùng, hướng mạnh về cơ sở, mang tính hai chiều. Đặc biệt, đã góp tiếng nói quan trọng định hướng thông tin, dư luận, đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường và giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Trương Xuân Cừ nhấn mạnh: Chính phủ cần sớm thông qua Đề án xây dựng chuyên đề Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam Bộ trên báo Tin tức Cuối tuần thành cơ quan ngôn luận của ba Ban chỉ đạo, diễn đoàn của cán bộ, nhân dân. Như vậy, báo Tin tức Cuối tuần mới có đủ điều kiện phát triển chuyên đề “Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam Bộ” trở thành một ấn phẩm riêng tham gia vào hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam và là kênh thông tin chính thức của ba Ban Chỉ đạo, là tiếng nói, diễn đàn của cán bộ, nhân dân các dân tộc ba vùng chiến lược.

Tăng cường phản biện


So với những vùng khác, đời sống vật chất và tinh thần, trong đó có việc tiếp cận thông tin, của cán bộ và nhân dân các dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa của Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước lợi dụng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn dân trí thấp, hiểu biết hạn chế để tuyên truyền xuyên tạc, phản động gây chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân. Vì thế, cùng với thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, việc tuyên truyền một cách hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đông đảo cán bộ và nhân dân vùng này là rất quan trọng và cần thiết.

Ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên ghi nhận, thời gian qua báo Tin tức Cuối tuần đã xây dựng chuyên đề Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ thực sự có hiệu quả. Truyền tải thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và giúp Thường trực ba Ban Chỉ đạo đưa ra những quyết sách kịp thời, giải quyết nhanh chóng những bức xúc của người dân, không tạo thành điểm nóng và mâu thuẫn trong xã hội. Ông Trần Việt Hùng cũng lưu ý, báo Tin tức Cuối tuần cần quan tâm đến những vấn đề thời sự mang tính bức xúc của ba vùng, với ý thức trách nhiệm và tính chiến đấu cao, tính định hướng dư luận tốt hơn. Nếu có những vấn đề nhạy cảm, chưa đồng thuận, hoặc có cách nhìn nhận khác nhau trong dư luận thì báo Tin tức Cuối tuần phải kịp thời đưa tin, phản ánh một cách khách quan, chính thống để định hướng dư luận; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

“Thời gian tới các đơn vị thông tin của TTXVN nói chung và báo Tin tức Cuối tuần nói riêng cần tiếp tục tăng cường thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ và nhân dân các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Đồng thời, phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện và kịp thời về tình hình ba khu vực, nhất là những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, cần tăng cường thông tin về chính sách trong cuộc sống, về kinh nghiệm làm ăn, gương người tốt việc tốt... trong đồng bào các dân tộc thiểu số của ba vùng; tăng cường thông tin phản hồi, phản biện, đấu tranh chống lại âm mưu và hành động của các thế lực thù địch đối với Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…”, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN đề nghị.

Việt Hoàng

Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Khai phóng tiềm năng của vùng
Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Khai phóng tiềm năng của vùng

Thúc đẩy liên kết kinh tế, khắc phục tình trạng không gian kinh tế vùng bị chia cắt là “chìa khóa” để khai phóng tốt nhất tiềm năng, lợi thế, năng lực cạnh tranh của 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, nhiệm vụ thiết lập mối liên kết này trong những năm qua vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN