Ý kiến về kết quả Hội nghị Trung ương 12

Phóng viên TTXVN đã ghi nhận ý kiến của cán bộ, đảng viên về kết quả Hội nghị lần thứ 12, những mong muốn, kỳ vọng cũng như đề xuất về những nội dung Hội nghị Trung ương đã bàn thảo.


Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5-11/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi kết thúc Hội nghị, phóng viên TTXVN tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam đã ghi nhận ý kiến của cán bộ, đảng viên về kết quả Hội nghị, những mong muốn, kỳ vọng cũng như đề xuất về những nội dung Hội nghị Trung ương đã bàn thảo.

* Tin tưởng lựa chọn được người đủ đức, đủ tài

Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội cho rằng: Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) bàn thảo những nội dung hết sức hệ trọng. Đặc biệt, trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII của Đảng, Hội nghị lần thứ 12 đã có sự chuẩn bị rất chủ động, khoa học, đầy đủ với các điều kiện cụ thể cho từng chức danh; tạo điều kiện cho đảng viên và nhân dân dễ dàng đánh giá và giám sát...

Khi Trung ương đã có đường lối đúng thì phẩm chất, năng lực, đạo đức cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có vai trò hết sức quan trọng tới việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đồng quan điểm trên, theo Thiếu tướng, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Quang Đạo, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân đội, tại Hội nghị lần này, Trung ương đã cho ý kiến và đạt đồng thuận cao về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; thể hiện niềm tin của toàn Đảng, toàn dân trong việc chọn được người đủ đức, đủ tài giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt, quan trọng, nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Đề cập tới nội dung công tác chuẩn bị nhân sự, ông Võ Hường ở phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước là những nội dung then chốt trong xây dựng và phát triển Đảng.

Vì vậy, tất cả các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải gắn công tác xây dựng Đảng với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Để Đảng ta thật sự trong sạch và giữ được niềm tin trong quần chúng nhân dân thì cần xóa bỏ tư tưởng cục bộ địa phương, bè phái, kèn cựa; xóa bỏ đặc quyền, đặc lợi. Chọn cán bộ vào Trung ương, ngoài phẩm chất chính trị, đạo đức, yêu cầu tối quan trọng là phải có trình độ chuyên môn đáp ứng tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tiến sĩ Trần Quang Thắng (Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh) nêu quan điểm, bên cạnh những tiêu chuẩn theo quy định, đại biểu phải là người hết lòng với nhân dân, dân tộc, đặt quyền lợi đất nước lên trên hết, đồng thời phải thật sự gần dân, hiểu dân, từ đó đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp với đời sống. Đây được xem là những tiêu chuẩn quan trọng để giới thiệu, đề cử nhằm chọn ra những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

* Tận dụng cơ hội để bứt phá trong nhiệm kỳ tới

Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội cho biết: Dư luận quần chúng đánh giá cao việc Hội nghị Trung ương lần này đã chỉ rõ những thành tựu cũng như hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội những năm qua, cũng vào thời điểm kết thúc tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Cơ hội nhiều, thách thức cũng không nhỏ; việc có lợi hay không có lợi phải thông qua đánh giá đúng tiềm lực, thế mạnh của chúng ta. Hội nghị Trung ương lần này đã giải đáp được một phần tâm lý đó của nhân dân. Nếu như chúng ta biết nhìn nhận đúng và khắc phục những hạn chế thì sẽ tận dụng những cơ hội để có thể bứt phá trong nhiệm kỳ tới và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và chỉ tiêu năm 2016 mà Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đã thảo luận, Tiến sĩ Trần Quang Thắng (Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh) nhận xét, những chỉ tiêu và đánh giá được Hội nghị đưa ra là phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế đang dần hồi phục. Nhận định chỉ tiêu tăng trưởng GDP đạt 6,7% năm 2016 là một thách thức, Tiến sĩ Trần Quang Thắng cho rằng, chúng ta có thể đạt được mức tăng trưởng cao hơn nếu nắm bắt tốt nhất các cơ hội có được trong quá trình hội nhập.

Theo Tiến sĩ Trần Quang Thắng, bên cạnh các giải pháp cụ thể, chúng ta cần tăng cường những hiểu biết, kiến thức về hội nhập như kỹ năng quản lý, năng lực cạnh tranh, cách xây dựng thương hiệu… cho các doanh nghiệp trong nước; đảm bảo nâng cao được nội lực tự thân của mỗi doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh. Ngoài ra, chúng ta phải đào tạo kỹ năng, trang bị kiến thức cho sinh viên ngay trong trường học. Đây là lực lượng rất quan trọng, đóng góp chủ yếu cho các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Ông Võ Hường ở phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương lần này đã phác họa ra đường hướng phát triển kinh tế của đất nước một cách rõ ràng cho giai đoạn mới. Để thực hiện các mục tiêu này thì phải có cơ chế cụ thể, có giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư gắn liền với cải cách hành chính.

Việc gia nhập TPP là cơ hội nhưng cũng gắn liền với những thách thức không nhỏ. Vì vậy Đảng ta cần tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, xóa bỏ những rào cản, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển kinh tế phải thực sự bền vững, ổn định ở tầm vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ; tuyệt đối không để lệ thuộc vào nước ngoài.

* Để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Bày tỏ quan điểm cũng như mong muốn trước sự kiện trọng đại của đất nước là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Trương Văn Mười ở số nhà 24, đường Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) nhấn mạnh: Đảng ta là Đảng cầm quyền, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế đất nước phát triển theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì vai trò và sức chiến đấu của Đảng cần được thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thì việc thực hiện Nghị quyết của Đảng cần phải có chương trình hành động cụ thể, có giải pháp khả thi và phù hợp với điều kiện của đất nước. Muốn vậy, chúng ta phải giữ vững ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Mặt khác, chúng ta cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, hỗ trợ vốn cho nông dân, ngư dân đầu tư phát triển sản xuất, dân có giàu thì nước mới mạnh. Có cơ chế tiêu thụ sản phẩm của người dân làm ra, khắc phục tình trạng “được mùa, mất giá” đã và đang diễn ra.

Ông Trương Văn Mười cũng kiến nghị Đảng, Nhà nước cần có chương trình hành động cụ thể trong chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. Muốn chống tham nhũng có hiệu quả phải phát hiện và xử lý một cách nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

Bày tỏ quan tâm về việc Hội nghị Trung ương 12 đã nhấn mạnh những thời cơ cũng như thách thức trong quá trình hội nhập sắp tới, bà Nguyễn Thị Bạch Mai - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đây là cơ hội nhưng cũng là vấn đề khá lo lắng đối với nông dân nên phải có sự chuẩn bị, trang bị kỹ lưỡng.

Trong đợt phát động thi đua vừa qua, Thường trực Hội đã giao cho Ban kinh tế chuẩn bị các hành trang cho nông dân trong quá trình hội nhập quốc tế, trong đó nhấn mạnh các yếu tố nông sản phải có giá trị, chất lượng, tăng năng suất lao động, giá trị lao động… Năm 2016 sẽ tiến hành đồng loạt, hướng người dân đi theo nông nghiệp đô thị mà thành phố đã đề ra.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cơ chế, chính sách như hỗ trợ lãi suất giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất; sắp tới sẽ hướng dẫn, đưa những nông dân làm ăn nhỏ lẻ, manh mún đi vào một quỹ đạo trong hợp tác xã, sản xuất theo mô hình VietGap để nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó mới xây dựng được thương hiệu.

PV TTXVN tại các địa phương

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản