Xây dựng lực lượng vũ trang tinh gọn, mạnh, hiện đại, đáp ứng tình hình mới

"Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", đó là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, diễn ra tại Hưng Yên chiều 27/2.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 và Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội gắn với bố trí thế trận quốc phòng, an ninh, chú trọng quy hoạch tỉnh, tích hợp quy hoạch ngành, lĩnh vực và yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện liên hoàn, vững chắc, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quốc phòng. Trong 10 năm qua, tỉnh luôn duy trì tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân chung của vùng với mức tăng hơn 8% và là điểm sáng của cả nước. Hưng Yên đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới từ năm 2020; hiện có 99 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nêu bật những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) như: những chuyển biến trong việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với với quốc phòng an ninh; công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; kết quả công tác Công an triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trên địa bàn tỉnh; công tác dân vận trong xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần tham gia giảm nghèo bền vững; việc đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu, công trình bảo đảm chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện…

Chú thích ảnh
rung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận Hưng Yên đã đưa Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đi vào cuộc sống bằng nhiều hoạt động thiết thực. Đồng thời nhấn mạnh, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy các cấp; tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tưởng tư tưởng Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Tỉnh Hưng Yên cần tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX. Tỉnh tích cực xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; quan tâm đầu tư nguồn lực để phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm tính dân tộc, đại chúng của văn hóa Việt Nam…

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu. Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN

Tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh. Tỉnh xây dựng các tiềm lực chính trị, kinh tế, quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; tập trung xây dựng lực lượng Quân đội, Công an bảo đảm tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

TTXVN/Báo Tin tức
Tạo sự thống nhất trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc
Tạo sự thống nhất trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Ngày 24/2, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2013 - 2023) thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN