Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Ninh Bình

Chiều 11/11, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về kết quả công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao Tỉnh ủy Ninh Bình trong việc nghiêm túc quán triệt triển khai nghị quyết, văn bản và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh ủy còn ban hành một số nghị quyết chuyên đề, đó là cơ sở quan trọng, là nền tảng để tỉnh triển khai các giải pháp trong xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ được Tỉnh ủy quan tâm. Tính đến nay, toàn tỉnh đã giảm 26 tổ chức hành chính, 2 phòng thuộc UBND cấp huyện và 54 tổ chức sự nghiệp so với năm 2017. Tỉnh ủy đã bố trí được 7/8 Bí thư cấp ủy cấp huyện và 6/8 Chủ tịch UBND huyện, thành phố không là người địa phương; 58/143 Bí thư Đảng ủy và 25/143 Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương...

Ghi nhận Ninh Bình có sự bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, bước thay đổi khá nhanh đó thể hiện ở việc thu ngân sách năm 2021 đạt 22.094 tỷ đồng, xếp thứ 16 trong toàn quốc. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, từng bước được nâng lên. Ninh Bình có vị thế rất mạnh về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên. Vì thế, tỉnh cần có các giải pháp để khai thác hiệu quả. Đây là cơ hội để Ninh Bình phát triển kinh tế xã hội và là động lực để làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

Thời gian tới, Tỉnh ủy Ninh Bình cần tiếp tục chú trọng cụ thể hóa 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung đánh giá rà soát, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Tỉnh ủy Ninh Bình cần thường xuyên đánh giá, rà soát để nguyên tắc tập trung dân chủ phát huy được hiệu quả trong Đảng. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, Tỉnh ủy Ninh Bình cần nhìn nhận những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo để từ đó có những giải pháp tháo gỡ nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đối với những kiến nghị của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Trung ương sẽ xem xét giải quyết qua đó tạo điều kiện cho Ninh Bình thực hiện tốt các yêu cầu phát triển đã đề ra. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Theo ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, những năm qua, Tỉnh ủy đã lãnh đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2021, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nói chung và công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng. Đến quý II/2022, Tỉnh ủy Ninh Bình đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành các nghị quyết, văn bản theo Chương trình hành động và Chương trình công tác toàn khóa, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy chú trọng công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa thành 19 văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong Đảng bộ tỉnh đảm bảo chặt chẽ, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn; trong đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 mô hình và 4 cách làm mới đến nay đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Sau 4 năm thực hiện, Tỉnh ủy đã sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh trong Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương bí thư, chủ tịch cấp huyện, cấp xã không là người địa phương.

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Ninh Bình đã cắt giảm 177 biên chế công chức và 2.946 người làm việc, đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 18. Giai đoạn 2016-2021, tỉnh đã tinh giản biên chế 357 công chức, viên chức. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên; xác định đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị Ban Tổ chức Trung ương sớm tham mưu cho Ban Bí thư sơ kết Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy vì hiện nay thực hiện theo quy định này còn nhiều bất cập, đồng thời chưa thống nhất giữa các tỉnh, thành phố. Để thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương xem xét, nghiên cứu tham mưu Ban Bí thư thống nhất quy định số lượng cấp phó các đơn vị khối Đảng, đoàn thể, các sở của tỉnh không quá 3 đồng chí. Ban Tổ chức Trung ương cần có ý kiến với các Bộ dừng việc áp dụng các thông tư riêng của Bộ liên quan đến quy định về tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở để thuận lợi cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nội dung về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý. Hiện nay, việc kỷ luật của Đảng đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình chưa đồng bộ, thống nhất với quy định của Nhà nước đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cho Ban Bí thư chỉ đạo, rà soát để tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hải Yến (TTXVN)
Đà Nẵng: Dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền
Đà Nẵng: Dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền

Sáng 11/11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN