Tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng

Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW" đã diễn ra sáng 28/9, tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh minh họa: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Chủ trì Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, tuy thời gian rất gấp, trong hơn 5 tháng qua, các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của các bộ, ngành và địa phương vùng đồng bằng sông Hồng đã rất tích cực, chủ động phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương thực hiện nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết số 54-NQ/TW và Kết luận số 13-KL/TW đáp ứng yêu cầu về tiến độ theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Những nội dung tổng kết được tổ chức triển khai có hệ thống, bài bản, toàn diện. Các địa phương vào cuộc quyết liệt.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết của các bộ, ngành và 11 địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng; ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học tại 3 Hội thảo..., Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập đã xây dựng Báo cáo tổng kết. Đặc biệt, ngày 14/9/2022, tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết 17 năm thực hiện Nghị quyết với sự tham gia của các bộ, ngành và tất cả các địa phương trong vùng với nhiều ý kiến đã bổ sung thêm quan điểm, cách tiếp cận, nội dung mới. Sau Hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, địa phương và hoàn thiện các dự thảo văn bản.

Tại Hội nghị này, Ban Chỉ đạo cho ý kiến lần cuối đối với các dự thảo văn bản trước khi trình Bộ Chính trị. Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập tập trung thảo luận, cho ý kiến trực tiếp về một số vấn đề như: bố cục, kết cấu, dung lượng, cách trình bày của các văn bản trình Bộ Chính trị; đánh giá về quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; định hướng phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất là về vị thế của vùng, thể chế liên kết vùng, việc phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế và các trung tâm kinh tế, vùng động lực mới trong mối tương quan với các vùng kinh tế - xã hội trong cả nước...

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp chung tình hình tổng kết và nội dung cơ bản của các dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị. Từ thực tiễn công tác, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đóng góp ý kiến cụ thể với từng dự thảo văn bản. Các ý kiến tiếp tục đi thẳng vào những khó khăn, hạn chế, bất cập của các địa phương, của cả vùng đồng bằng sông Hồng; gợi mở nhiều vấn đề mới, cần thiết bổ sung vào các văn bản trình Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự tham gia, đóng góp ý kiến nghiêm túc, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên trong Ban Chỉ đạo; yêu cầu Tổ biên tập tiếp tục tiếp thu và hoàn thiện, đặc biệt là làm sâu sắc hơn các kết quả, hạn chế để thấy rõ tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong quá trình thực hiện Nghị quyết 54, từ đó mở ra cơ hội và tiềm năng phát triển mới cho vùng, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện các văn bản trình Bộ Chính trị đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đề ra.

PV (TTXVN)
Gỡ 'điểm nghẽn' giúp vùng đồng bằng sông Hồng phát triển
Gỡ 'điểm nghẽn' giúp vùng đồng bằng sông Hồng phát triển

Chiều 26/7, tại Nam Định, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội thảo “Phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN