Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh còn nhiều nguy cơ

Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai Quy chế phối hợp năm 2018 đã diễn ra tại Trụ sở Chính phủ, sáng 17/4. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành; thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Năm qua, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục được tăng cường. Hai bên đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo Quy chế đã ký kết, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo và tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Công tác phối hợp vận động: xây dựng nông thôn mới, chung tay giúp đỡ người nghèo, giảm nghèo bền vững; vận động cứu trợ giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả, xây dựng sửa chữa nhà, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; "Đền ơn đáp nghĩa"... được tổ chức kịp thời, hiệu quả, kêu gọi được sự tham gia của toàn xã hội.

Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai theo quy trình chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả hơn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên. Công tác phối hợp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến mới, thiết thực hơn. Hai bên đã ký kết nghị quyết liên tịch, Chính phủ đã ban hành chính sách góp phần hoàn thiện cơ chế, đảm bảo các điều kiện, nâng cao năng lực cho hoạt động của Mặt trận trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và giám sát, phản biện xã hội.

Năm 2018, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; phối hợp phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Thủ tướng và Chính phủ đã tạo điều kiện cho hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ trung ương đến cơ sở; mong muốn sự phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ ngày càng hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn: nhân dân vui mừng, trân trọng Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ đã dành thời gian đối thoại với bà con nông dân, công nhân, tri thức; đổi mới hoạt động của Chính phủ, lắng nghe ý kiến của các giai tầng xã hội. Đồng thời, Thủ tướng đã kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên; vận động các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực...

Ông Trần Thanh Mẫn kiến nghị thời gian tới, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo đảm giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, phát huy khả năng sáng tạo, thu hút nguồn lực để chăm lo tốt đời sống của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục tạo điều kiện để mặt trận tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng địa bàn khu dân cư; tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động, phát huy trí tuệ của đội ngũ nhân sỹ, trí thức, doanh nghiệp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo trong hệ thống chính quyền, phối hợp, tạo điều kiện cho mặt trận các cấp tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm qua đã đạt được hiệu quả thiết thực, thành công, toàn diện, bảo đảm tiến độ đề ra. Trong đó, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến người nghèo, người yếu thế, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Qua đó, Chính phủ và Mặt trận đã xây dựng được lòng tin trong nhân dân. Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên đã luôn đồng hành cùng Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra và đề nghị khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc tuyên truyền nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết bức xúc của nhân dân ở một số nơi còn bị động. Các phong trào thi đua yêu nước đến cơ sở chưa quyết liệt, chưa thấm vào địa bàn dân cư để tạo sự chuyển biến rõ nét nhất là lĩnh vực bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân…

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa hai bên, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Trong năm 2018, trọng tâm công tác phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần tập trung củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội. Đây là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm trong công tác phối hợp. Trong đó, công tác phối hợp nhằm đổi mới, sáng tạo tốt hơn để người dân có thu nhập, dân giàu nước mạnh, tạo niềm tin với nhân dân.

Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đáng chú ý là công tác tuyên truyền, hướng tới 70 năm ngày Bác Hồ ra lời thi đua ái quốc để tạo nên ấn tượng không khí thi đua mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Công tác phối hợp cần tập trung vào việc phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; tham gia phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật để chính sách thực sự kiến tạo, phục vụ nhân dân, đi sát vào cuộc sống. Các cấp chính quyền thường xuyên phối hợp có hiệu quả hơn với MTTQ Việt Nam các đoàn thể nghiêm túc, trách nhiệm, lắng nghe, chân thành và thực thi.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục chỉ đạo và đảm bảo thống nhất trong việc tổ chức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở. Các bộ, ngành và chính quyền các cấp nâng cao trách nhiệm phối hợp trong công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với cán bộ Mặt trận, nhất là về định mức lương và phụ cấp cán bộ Mặt trận chuyên trách theo nguyên tắc đảm bảo mối tương quan về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị…

Phúc Hằng (TTXVN)

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản