Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 269/QĐ-TTg ngày 2/4/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (Thường trực) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp để triển khai tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Trưởng ban trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; điều hòa, phối hợp, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ từ nhiệm kỳ Chính phủ khóa XII đến khóa XV; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo là lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ.

TTXVN/Báo Tin tức
Phú Thọ: Nhiều khó khăn trong quản lý tổ chức bộ máy và tài sản sau sáp nhập
Phú Thọ: Nhiều khó khăn trong quản lý tổ chức bộ máy và tài sản sau sáp nhập

Công tác quản lý tổ chức bộ máy, quản lý sử dụng đất và tài sản của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau sắp xếp, sáp nhập vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là việc xử lý số cán bộ còn dôi dư, xử lý tài sản là trụ sở dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN