Phê duyệt kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016-2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504) vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là tập trung huy động, tổ chức quản lý và sử dụng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên có hiệu quả mọi nguồn lực của quốc gia và quốc tế nhằm thu hẹp diện tích ô nhiễm bom mìn; khắc phục cơ bản sự tác động và hậu quả của bom mìn sau chiến tranh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, bảo đảm an toàn cho nhân dân; giúp đỡ hiệu quả nạn nhân bom mìn tái hòa nhập vào đời sống cộng đồng; cam kết thực hiện đúng pháp luật Việt Nam và các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch gồm: Tổ chức triển khai hoàn chỉnh, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn; quy chế quản lý, điều hành thực hiện Chương trình; quy chế vận động, tiếp nhận, sử dụng tài trợ cho thực hiện Chương trình; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác khắc phục hậu quả bom mìn; hoàn thành xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị và cơ sở vật chất đưa Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện việc phát triển thêm các khu vực huấn luyện rà phá bom mìn dưới nước và trên cạn cho trung tâm huấn luyện...

Về huy động nguồn lực, dựa trên cơ sở kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan, Chiến lược vận động nguồn lực của các nhà tài trợ nước ngoài hỗ trợ thực hiện Chương trình; các cơ quan, đơn vị có liên quan phát huy tính chủ động, sáng tạo triển khai vận động các nguồn lực trong và ngoài nước, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn này để thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình 504 giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ đạo đẩy mạnh vận động tài trợ quốc tế thông qua đối thoại chính sách về khắc phục hậu quả bom mìn; phát triển bằng cách tổ chức Hội nghị đối tác phát triển thường niên, tăng cường hoạt động của Nhóm đối tác khắc phục bom mìn; đưa nội dung hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn vào chương trình hợp tác với các nhà tài trợ song phương và đa phương.

TTXVN/Tin Tức
Nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam
Nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam

Nhân kỷ niệm Ngày Thế giới phòng, chống bom mìn (4/4), chiều 28/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức họp báo về tình hình ô nhiễm bom mìn và công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN