Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

Chiều 25/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu chủ trì Hội thảo. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Dự hội thảo có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Khái quát về nội dung của dự thảo báo cáo tổng hợp chuyên đề, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết: Nội dung chuyên đề này tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các nội dung trọng tâm như quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân. Chuyên đề cũng đánh giá thực trạng bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân thời gian qua; một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn...

Cho ý kiến về nội dung “Các yêu cầu lý luận đối với thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Giáo sư, Tiến sỹ Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp, khát vọng của nhân dân Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh: Đây không chỉ là sự nghiệp của Đảng và của Nhà nước, mà trước hết và trên hết là sự lựa chọn của nhân dân, sự nghiệp của nhân dân. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thành công hay không phần lớn do nhân dân quyết định và thực hiện.

Do đó, ông Võ Khánh Vinh cho rằng, cần xây dựng cơ chế pháp lý để hiện thực hóa nội dung mới được bổ sung tại Đại hội XIII của Đảng về “dân giám sát, dân thụ hưởng”, từ đó thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm tổng quát, toàn diện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy các hình thức dân chủ trực tiếp, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại với nhân dân dưới các hình thức phù hợp; thể chế hóa cơ chế đối thoại với nhân dân; quy định trách nhiệm chính trị, trách niệm pháp lý của cán bộ các cấp trong đối thoại với nhân dân...

Đại biểu tham dự đã thảo luận, đưa ra ý kiến nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; luận giải về quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; về thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; mối quan hệ giữa quyền làm chủ, vai trò chủ thể của nhân dân và dân chủ, thực hành dân chủ trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh, các ý kiến tại hội thảo đã cung cấp nhiều quan điểm tiếp cận theo hướng đa chiều và có cơ sở lý luận gắn với thực tiễn triển khai, qua đó góp phần tiếp cận đầy đủ, đa diện hơn để hoàn thiện chuyên đề “Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Theo ông Lê Tiến Châu, đề tài yêu cầu giải quyết hai vấn đề lớn trong phát huy dân chủ và vai trò chủ thể của nhân dân, trong đó vai trò chủ thể đã được nghiên cứu từ khi xây dựng Hiến pháp năm 2013, những nghiên cứu đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tập trung đẩy nhanh hơn nữa lộ trình triển khai đề án, nhất là việc tập trung nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng hợp chuyên đề, hoàn thành trước ngày 25/11/2021 để tiếp tục tổ chức các cuộc họp của Tổ chuyên gia, các nhà khoa học, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Cải cách hành chính gắn với xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Cải cách hành chính gắn với xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN