Kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngày 16/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 417/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Lê Đình Thọ.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay bà Ngô Thị Minh.

Theo Quyết định 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Ủy ban giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành các hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để giải quyết, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các vấn đề đột xuất, phức tạp cần tập trung xử lý liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước; giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các chiến lược, đề án quốc gia và các giải pháp liên ngành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...

TTXVN/Báo Tin tức
Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 320/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN