Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, vừa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban này trong sáu tháng cuối năm 2019.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ bằng E- Cabinet, ngày 24/6/2019. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong đó, về xây dựng, hoàn thiện thể chế, trong tháng 9/2019 Bộ Thông tin và Truyền thông phải hoàn thành việc cho ý kiến về dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số; cho ý kiến về dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử; trong tháng 8/2019 phải hoàn thành việc cho ý kiến về dự thảo quy định việc sử dụng phần mềm có bản quyền (hệ điều hành, các phần mềm soạn thảo văn bản...) khi mua sắm máy tính và tỷ lệ phần trăm kinh phí dành cho duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư.

Trong tháng 10/2019 Văn phòng Chính phủ phải hoàn thành việc cho ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 138/2016/NĐ-CP ngày 1/10/2016 về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; trong tháng 12/2019 sẽ hoàn thành việc cho ý kiến về dự thảo Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Trong quý I/2020 Bộ Công an sẽ hoàn thành việc cho ý kiến về dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; trong tháng 8/2019 sẽ hoàn thành việc cho ý kiến về Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Trong tháng 10/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc cho ý kiến về Đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; trong tháng 11/2019 sẽ hoàn thành việc cho ý kiến về Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Về xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử và các hệ thống thông tin đổi mới phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong tháng 8/2019 Bộ Công an phải hoàn thành việc cho ý kiến về triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trong tháng 10/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải hoàn thành việc cho ý kiến về triển khai Cơ sử dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Từ nay đến hết năm 2019 các bộ, ngành, địa phương sẽ chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 28/2018/QĐ-TTg; số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

TTXVN/Báo Tin tức
Thủ tướng: Chính phủ điện tử phải lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu
Thủ tướng: Chính phủ điện tử phải lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu

Sáng 23/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN