HĐND tỉnh Bến Tre thông qua 18 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 7/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Chú thích ảnh
Chủ tọa Kỳ họp. 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, có các nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025; về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2022; phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Nghị quyết về thực hiện chính sách cho các đối tượng như: Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bến Tre; quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh...

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại Kỳ họp. 

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị, sau kỳ họp, UBND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua. Trong đó, khẩn trương triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư trung hạn, nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2022, phân bổ vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2022 cho các ngành, địa phương thực hiện để kịp thời giải ngân vốn được phân bổ, theo qui định.

UBND tỉnh triển khai ngay các nghị quyết về chính sách đến đối tượng thụ hưởng. Riêng Nghị quyết qui định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn, UBND tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế và xã hội hóa kinh phí hỗ trợ người dân thuộc hộ cận nghèo hoàn cảnh khó khăn mua bảo hiểm y tế.

HĐND tỉnh cũng đề nghị, UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2022.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
HĐND tỉnh Đồng Tháp thông qua mức thu học phí năm học 2022 - 2023
HĐND tỉnh Đồng Tháp thông qua mức thu học phí năm học 2022 - 2023

Ngày 29/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp đột xuất lần thứ hai để xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh và kiện toàn công tác nhân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN